Amundi Funds II - European Potential
Február 2008

Európske akcie ožili v polovici februára, ale ukončili mesiac nižšie, nakoľko kolísavé trhové podmienky týkajúce sa subprime hypoték a sprísňovania úverových trhov pretrvávali a významné odpisy aktív v globálnych finančných spoločnostiach viedli k rozsiahlemu predaju po akciových trhoch. Investori sa obávali, že pomalší hospodársky rast by mohol obmedziť výnosy, keďže európsky rast vykazoval znaky spomalenia čiastočne kvôli silnému euru a vyšším finančným nákladom spôsobeným stlačením úverov.

Pioneer Funds – European Potential podal v priebehu februára lepší výkon ako jeho benčmark. Vo financiách sa naša podvážená pozícia ukázala defenzívnou, nakoľko sektor naďalej trpel problémami na americkom trhu so subprime hypotékami. Z hľadiska výberu akcií náš podiel v Deutsche Postbank podporil výnosy na základe špekulácií obklopujúcich zlučovaciu a akvizičnú činnosť banky. Okrem toho naša angažovanosť v Banque Cantonale Vadouise bola tiež úspešná, nakoľko švajčiarska banka mala len veľmi obmedzenú angažovanosť v sektore amerických subprime hypoték. Naša prevážená angažovanosť v priemysle bola ďalším zdrojom výkonnosti tento mesiac a výber akcií tiež priniesol príspevky. Najmä Trevi Finanziara, ktorá poskytuje výkopové služby dosiahla zisky na základe lepších predbežných výsledkov za rok 2007, než boli odhadované. Na druhej strane naša angažovanosť v portugalskom malopredajcovi Jeronimo Martins bola hlavným uberateľom výkonnosti, keďže spoločnosť ohlásila pokles ziskov štvrtého štvrťroka 2007. K ďalším zdrojom podvýkonnosti patrili vodárenské spoločnosti Kelda a Pennon v sektore verejných služieb.

Očakávame, že trhové prostredie ostane kolísavé. Napriek tomu podľa nášho názoru európske akcie sú stále atraktívnou triedou aktív, hoci riziká poklesu výnosov sú vyššie. V absolútnom zmysle ostávajú zhodnotenia silnou stránkou európskych akcií, ktoré sa naďalej obchodujú lacno v porovnaní s dlhodobým priemerom a s výnosmi vládnych dlhopisov. Okrem toho sa spoločnosti naďalej zameriavajú na akcionárov a očakávame, že výnosy v roku 2008 budú podporované pokračujúcimi spätnými odkupmi akcií a štedrými dividendovými výnosmi.