Amundi Funds II - European Potential
Január 2008

Európske akciové trhy stratili pozície nakoľko kolísavé trhové podmienky, ktorými prešli v druhej polovici roku 2007 sa preniesli do roku 2008. Významné odpisy aktív medzi globálnymi finančnými spoločnosťami spojenými s americkými subprime hypotékami a sprísňovanie úverových trhov naďalej podkopávali dôveru investorov, čo viedlo k rozsiahlemu predaju po všetkých akciových trhoch. V priebehu januára Federálne rezervy krátili úrokové miery dvakrát zo 4,25% na 3,00%, vzhľadom k vyhliadkam slabnúcej ekonomiky a rastúcemu riziku poklesu rastu. Zatiaľ v Európe pri pokračujúcich obavách z vyhliadok inflácie, sa Európska centrálna banka rozhodla ponechať svoju kľúčovú úrokovú mieru nezmenenú na 4,00%.

Pioneer Funds – European Potential podal mierne slabší výkon ako jeho benčmark v priebehu obdobia. V sektore priemyslu naša angažovanosť v Smit International, jednotke medzi dodávateľmi služieb pre ropné polia, bola hlavným uberateľom z výkonnosti, nakoľko výsledky štvrtého štvrťroka boli pod očakávaniami. Taktiež v priemysle, Sulzer, švajčiarsky výrobca čerpadiel, stratil pozíciu po oznámení, že očakáva pokles objednávok na rok 2008. V sektore potravín, nápojov a tabaku náš podiel v Uniq, výrobcovi potravinárskych polotovarov, bol hlavným znižovateľom výkonnosti, nakoľko rastúce náklady potravinárskych komodít stlačili ziskovosť. Na druhej strane, naša angažovanosť v materiáloch sa ukázala úspešnou pri pozitívnych výnosoch z našich držaní v takých spoločnostiach ako sú K&S a Norddeutsche Affinerie. Náš výber akcií v sektoroch spotrebného tovaru a energetiky a plynárenstva tiež priniesol príspevky.

Očakávame, že trhové prostredie ostane kolísavé, nakoľko pretrváva neistota z rozsahu hospodárskeho spomalenia, ktoré prebieha v USA a jeho dopadu na celkovú ekonomiku. Napriek tomu podľa nás ostávajú európske akcie atraktívnou triedou aktív, hoci riziko zníženia výnosov je vyššie, než minulý rok. V absolútnom zmysle sú zhodnotenia naďalej silným bodom európskych akcií, ktoré sa stále obchodujú lacno v porovnaní s dlhodobým priemerom a s výnosmi z vládnych dlhopisov.