Amundi Funds II - European Potential
December 2007

Európske akciové trhy ustúpili z pozícií, nakoľko kolísavé trhové podmienky pokračovali aj vo štvrtom štvrťroku. Značné odpisy aktív medzi globálnymi finančnými spoločnosťami týkajúce sa subprime hypoték v USA a sprísňujúce sa úverové trhy podkopali dôveru investorov, čo viedlo k rozsiahlemu predaju po celom akciovom trhu pričom finančným sektorom a cyklickým spoločnostiam angažovaným na vyspelých trhoch sa darilo najhoršie. V tomto prostredí podali menšie spoločnosti slabší výkon, ako ich väčší konkurenti.

Pioneer Funds – European Potential podal slabší výkon ako jeho benčmark v priebehu štvrťroka. Výber akcií v materiáloch ubral z výkonnosti nakoľko angažovanosť v oceliarňach Voestalpine, Sidenor Steel a Salzgitter sklamala kvôli obavám, že slabnúce ceny ocele môžu ovplyvniť budúce výnosy. V rámci priemyslu naše podiely v Biesse, dodávateľovi priemyselných strojov a zariadení a Villeroy & Boch, výrobcovi porcelánu, stratili pozície po slabých výsledkoch tretieho štvrťroka. Naša angažovanosť v NKT Holding, Fortec Electronic a Trevi Finanziara Industriale tiež znížili výkonnosť. Vo financiách Italmobiliare, taliansky poskytovateľ finančných služieb, sklamal po slabých prevádzkových ziskoch prvého polroka, pričom naša angažovanosť v poisťovniach tiež ubrala z výkonnosti. Bolo to však vyvážené našim silným výberom akcií v bankách, kde Deutsche Postbank prudko stúpla na základe špekulácií o prevzatí. Okrem toho sme nemali žiadnu angažovanosť v niektorých bankách so slabšou výkonnosťou. V energetike a plynárenstve naše podiely v spoločnosti na úpravu vody Kelda Group sa ukázali úspešné po ponuke na odkúpenie konzorciom zahrnujúcim Citigroup a HBSC. To prospelo sektoru ako celku a náš podiel v Pennon tiež priniesol príspevok.

Podľa nášho názoru ostávajú akcie naďalej atraktívnou triedou aktív, hoci vyhliadky sú miernejšie, než v predchádzajúcich rokoch kvôli vyššiemu potenciálnemu riziku. V absolútnom zmysle hodnotenia ostávajú silnou stránkou európskych akcií, ktoré sa naďalej obchodujú lacno v porovnaní s dlhodobými priemermi a s vládnymi dlhopismi. Očakávame, že rast ziskov ostane v roku 2008 pozitívny, zlepšený v Európe pokračujúcou aktivitou spätného odkupu a doplnený veľkolepými dividendovými výnosmi.