Amundi Funds II - European Potential
November 2007

Európske akciové trhy ukončili november v zápornom pásme. Vysoké odpisy, ktoré zaznamenali finančné inštitúcie, v kombinácii s rastúcimi cenami ropy, slabnúcim dolárom a neistotou na úverových trhoch, sa pridali k nervozite na trhu. V posledných novembrových obchodovacích dňoch, trh vynahradil časť zo svojho postavenia vďaka sérii vyšších ekonomických údajov.

Pioneer Funds - European Potential mal v novembri slabší výkon ako benčmark, čo spôsobil hlavne nepriaznivý výber akcií v odvetví materiálov a priemyslu. V materiáloch, angažovanosť v rakúskej oceliarni Voestalpine oslabila pri obavách, že klesajúce ceny ocele môžu zavážiť pri budúcich tržbách. Sidenor Steel a Salzgitter tiež oslabili. V priemyselnom odvetví, podiely u dvoch talianskych dodávateľov priemyselnej technológie a vybavenia Danieli a Biesse, boli najvýznamnejším oslabením. Švédska inžinierska spoločnosť Alfa Laval, tiež z tohto odvetvia, zaznamenala pokles hodnoty akcií, keď ohlásili pokles objednávok za október. Podiely u nemeckého výrobcu porcelánu Villeroy & Boch, tiež stratili určité pozície, ktoré nasledovalo po slabých výsledkoch za tretí štvrťrok. V rámci financií, angažovanosť u talianskeho poskytovateľa finančných služieb Italmobiliare sklamala, lebo ich akcie stratili časť hodnoty z dôvodu slabého prevádzkového výsledku za prvý polrok. Ale zase angažovanosť v európskych bankách pre obyvateľstvo ako je Deutsche Postbank a Banque Cantonale Vaudoios sa ukázali ako rentabilné, podobne aj angažovanosť u Fresenius z odvetvia zdravotníctva. V odvetví energií a vodárenstva, po ponuke na odkúpenie úpravne vody Kelda Group zo strany konzorcia kde je aj Citigroup a HSBC, sa podiel ukázal ako rentabilný. To prospelo odvetviu ako celku a podiel v Pennon mal tiež kladný podiel.

Podľa nášho názoru, európske akciové trhy naďalej ponúkajú lákavé príležitosti na zhodnotenie, ale manažérske tímy sú naďalej zanietené pre zvyšovanie výnosov akcionárom Napriek tomu volatilita bude pravdepodobne stále činiteľom, lebo investori naďalej pozorne sledujú ekonomický rozvoj v USA.