Amundi Funds II - European Potential
Október 2007

Kolísavosť naďalej charakterizovala európske akciové trhy v priebehu októbra, Aj tak však akcie ukončili mesiac vyššie, odrážajúc presvedčenie investorov, že svetové centrálne banky budú úspešné vo svojich krokoch, aby podporili hospodársky rast. V Európe ostali hospodárske údaje stabilné, ale výrobné ukazovatele sa zmiernili. Inflácia stúpla na 2,6%. Ceny ropy dosiahli 96 USD za barel, čo môže spôsobiť ďalší tlak na rast inflácie. Európska centrálna banka ponechala úrokové miery na 4,0%.

Pioneer Funds – European Potential vytvoril pozitívny výnos, ale podal slabší výkon, ako jeho benčmark v októbri. Rozhodnutia o výbere akcií v sektore materiálov, spotrebného tovaru a tovaru krátkodobej spotreby mali dopad na portfóliové výnosy v priebehu mesiaca. V materiáloch naša angažovanosť Nordeutsch Afiinerie, nemecká spoločnosť na čistenie medi a vytavovanie ubrala z výkonnosti, nakoľko tržby soločnosti pocítili dopad slabšieho amerického dolára. Aj v tomto sektore sa naša angažovanosť v Sidenor Steel ukázala neúspešnou, nakoľko ceny akcií klesli v priebehu obdobia. Wolford v sektore tovaru dlhodobej spotreby a odevov ubrali z relatívnych výnosov, keďže hodnota ich akcií klesla, keď stúpli ich náklady na distribúciu. V sektore tovarov krátkodobej spotreby naše podiely v Kesko, Bonduelle a Nutreco ustúpili z pozícií. Na druhej strene výber akcií v priemyselných podnikoch sa ukázali podporujúcimi, keď naše držania v Alfa Laval, švédskej strojárenskej firme, vykázali lepšie než očakávané výsledky tretieho štvrťroka. Tiež v tomto sektore Aker Yards, NKT Holdings a Wartsila prispeli pozitívne. Konečne naša podvážená pozícia v realitách sa ukázala úspešnou, keďže tento sektor podal slabý výkon.

Z nášho pohľadu európske akciové trhy naďalej ponúkajú príležitosti atraktívneho zhodnotenia, pričom manažérske tímy sú stále odhodlané zlepšiť výnosy akcionárov cez vyššie dividendy a spätný odkup akcií. Napriek tomu kolísavosť pravdepodobne ostane dôležitým faktorom, nakoľko investori stále pozorne sledujú hospodársky vývoj v USA.