Amundi Funds II - European Potential
September 2007

Európske akciové trhy boli v priebehu tretieho štvrťroka kolísavé a ukončili obdobie nižšie v absolútnom význame. Problémy na trhu so subprime hypotékami vyvolali dramatický posun v tolerancii rizika investorov vedúci k rozsiahlemu predaju po celom akciovom trhu, pričom sa najhoršie darilo finančným sektorom a cyklickým spoločnostiam s angažovanosťou v rozvinutých trhoch. Uprostred obáv, že ťažkosti na americkom trhu so subprime hypotékami by mohli poškodiť širšie ekonomické prostredie, Federálne rezervy krátili v septembri americké úrokové miery o 0.50% na 4,74%. V Európe Európska centrálna banka odložila zvyšovanie úrokových mier uprostred pokračujúcej turbulencii na finančných trhoch.

Pioneer Funds – European Potential podal v priebehu obdobia lepší výkon ako jeho benčmark. Naše prevážené postavenie v sektore materiálov bolo hlavným prispievateľom k výkonnosti. Na úrovni jednotlivých akcií náš podiel v Univar, distribútorovi chemikálií po celej Európe a USA, dosiahol silné zisky po ponuke na prevzatie od CVC Capital Partners. V sektore financií naše podvážené umiestnenie sa ukázalo defenzívnym a vyvážilo podvýkonnosť sektora. Na úrovní akcií však naše podiely v Banque Cantonale Vaudoise, Deutsche Postbank a Italmobiliare podali slabší výkon. Najvýznamnejší uberatelia z celkových výnosov boli v sektore spotrebného tovaru, kde náš podiel v AFG Arbonia-Forster, švajčiarskom výrobcovi prístrojov pre domácnosť, stratil pozíciu po neuspokojivých výsledkoch druhého štvrťroka. Aj v tomto sektore náš podiel v Mitchells & Butler, prevádzkujúci bary a reštaurácie vo Veľkej Británii a Nemecku, ubral z výkonnosti, nakoľko spoločnosť musela odložiť predaj majetku uprostred ťažkostí, ktoré vznikli z krízy na úverových trhoch.

Z nášho pohľadu európske akciové trhy stále ponúkajú príležitosti atraktívneho zhodnotenia, kým manažérske tímy sú naďalej odhodlané presadzovať zlepšovanie akcionárskych výnosov prostredníctvom dividend a spätného odkupu akcií. Napriek tomu kolísavosť ostane pravdepodobne faktorom, keďže investori naďalej dôkladne sledujú hospodársky rozvoj v USA.