Amundi Funds II - European Potential
August 2007

Európske akciové trhy ostali v auguste kolísavé ale ukončili mesiac iba nepatrne nižšie, nakoľko mierne oživenie za posledné dva týždne vyvážilo straty v prvej polovici mesiaca. Zmenšujúca sa likvidita na úverových trhoch, najmä na trhu s krátkodobými obligáciami, zvýšila pocit neistoty medzi investormi a viedla k rozsiahlemu predaju po celom trhu. Intenzívna a významná injekcia likvidity globálnemu finančnému systému veľkými centrálnymi bankami a rýchle zníženie diskontnej miery Federálnych rezerv ponúkanej bankám poslúžili na ustálenie akciových trhov v druhej polovici augusta.

Pioneer Funds – European Potential podal slabší výkon ako jeho benčmark, nakoľko výkonnosť bola znížená našimi podielmi v sektoroch financií a a spotrebného tovaru. Najväčším individuálnym znižovateľom celkových výnosov bol sektor spotrebného tovaru, kde naša pozícia v AFG Arbonia-Forster, švajčiarskom výrobcovi domácich zariadení, stratila pozíciu po neuspokojivých výsledkoch druhého štvrťroka. Naše podiely vo finančnom sektore boli ďalším dôležitým zdrojom podvýkonnosti, keďže stlačenie dlhov negatívne dopadlo postoj trhu k bankám a poisťovniam. V bankovníctve naše podiely v Banque Cantonale Vaudoise a Deutsche Postbank podali podvýkonnosť, tak ako aj Grupo Catalana Occidente a Fondiaria v poisťovníctve. Na druhej strane, naše prevážené umiestnenie v sektoroch materiálov a tovarov krátkodobej spotreby prinieslo pozitívne príspevky.

Napriek určitému dôkazu istej normalizácie podmienok trhu, očakávame, že investičné prostredie ostane kolísavé, kým nebudú jasnejšie hospodárske následky nedávneho narušenia finančných trhov. Akcie môžu prejsť určitou rotáciou kvality, ktorá prinesie kvalitné, nízko rizikové investície, ako napríklad hodnotové oproti rastovým, a vysoko kapitalizované v porovnaní so stredno a nízko kapitalizovanými. Podľa nášho názoru európske akcie budú naďalej podporované atraktívnymi zhodnoteniami, zdravými firemnými financiami a pokračujúcou expanziou európskej ekonomiky, ktorá je nad obvyklým trendom.