Amundi Funds II - European Potential
Júl 2007

Európske akciové trhy sa v júli oslabili, nakoľko obnovené obavy o sub-prime úvery v USA viedli ku korekcii globálnych úverových trhov, ktoré sa rozšírili aj na akcie. Prekvapivo špička kolísavosti spôsobila, že malé firmy podali lepší výkon ako ich väčší konkurenti. Z hľadiska ekonomických údajov európske ukazovatele boli optimistické a naznačovali pokračujúci rast nad trendom.

I keď v absolútnom zmysle klesol, Pioneer Funds - European Potential podal lepší výkon ako jeho benčmark v priebehu mesiaca. Výber akcií v sektoroch zdravotníctva a dopravy bol obzvlášť užitočný pre relatívnu výkonnosť. Na druhej strane naše výbery v sektore diverzifikovaných finančných služieb mal silný dopad na relatívne výnosy hoci to bol sektor, kde sme boli podvážení. Na úrovni akcií Univar, Danieli a Nexans silne prispeli k výkonnosti, kým naše podiely v Kesko, Wavecom a Aker Yards pôsobili deprimujúco na výnosy. Z hľadiska umiestnenia portfólia sme zvýšili našu likviditu v posledných týždňoch ako dôsledok toho, že bolo dosiahnutých viacero signálov na predaj kvôli negatívnejšiemu trhovému prostrediu.

Pri pohľade do budúcnosti, ako dôsledok súčasných trhových ťažkostí, akcie môžu prejsť určitou rotáciou a dosiahnuť výnosy z kvalitných, nízko rizikových investícií ako hodnotových voči rastovým a veľkých firiem voči malým a stredným. Rast úverových spreadov zvýši finančnú prekážku pre rozpracované fúzie a akvizície a LBO obchody. Tieto transakcie boli hlavnou oporou pre akciové trhy v posledných štvrťrokoch. Je pravdepodobné, že do budúcnosti tento stimul sa zmierni. I keď stále dbáme na rozvoj úverových trhov, veríme však, že nedávne udalosti odrážajú náhle prehodnotenie rizika investormi ako aj technické faktory skôr než dôležité zmeny v spoločnostiach, alebo ekonomických základoch, ktoré podľa nášho názoru ostávajú solídne.