Amundi Funds II - European Potential
Máj 2007

Európske akciové trhy počas tohto mesiaca naďalej rástli, čo podporovali ďalší rozvoj fúzií akvizícií a výsledky sezóny v Európe, ktoré prekvapili rastom vo väčšine odvetví. Pri priaznivých podmienkach akcií, európske malé firmy mali opäť vyšší výkon ako obdobné veľké firmy. Z hľadiska hospodárstva Európy, rozvoj bol vo všeobecnosti solídny a naznačil rast vyšší trend rastu hospodárstva. Marcový výsledok rastu stavebníctva vzrástol na medziročnom základe o 11,4%,lebo relatívne nízke úrokové sadzby a mierne počasie podnietili stavebnícku činnosť v eurozóne. Ako sa očakávalo, Európska centrálna banka zvýšila úrokové sadzby o 0,25% na 4,00% pri obavách, že mzdy vzrastú a monetárny rast ohrozí cenovú stabilitu.

Európsky potenciálny fond Pioneer sa tešil dobrým absolútnym ziskom a tento mesiac mal výkon vo veľkej miere ako benčmark. Výber akcií z odvetvia spotrebného tovaru bol obzvlášť prospešný pre relatívny výkon, kým výber akcií z odvetví zdravotníctva a priemyslu sa ukázal ako nepriaznivý.

Na úrovni akcií spoločnosť Kemira Growhow, ktorá dostala ponuku od konkurenčného výrobcu hnojív Yara Salzgitter a spoločnosť Wavecome výrazne prispeli relatívnym ziskom. Ale H&R Wasag, Sidenor Steel a Interpump Group zavážili na výnosoch. Z hľadiska najväčších úprav portfólia počas mesiaca sme odpredali H&R Wasag a znížili sme angažovanosť portfólia v cyklických cenných papieroch.

Výhľadovo zhodnotenie je nápomocné kladným, ale miernym ziskom zo strany európskych malých podnikov. Vyzerá, že globálna ekonomika pravdepodobne v roku 2007 sa spomalí a očakávame, že rast tržieb sa spomalí zo svojho dvojciferného tempa. Vo všeobecnosti európske podniky sú naďalej v dobrej finančnej situácii. Okrem toho, európske malé spoločnosti sú naďalej na základoch zhodnotenia lacné v porovnaní s trhmi pevného príjmu a čulé fúzie a akvizície v priemysle zo strany skupín so súkromným kapitálom by mali byť naďalej zdrojom ďalšej podpory tohto trhu.