Amundi Funds II - European Potential
Apríl 2007

Európske akciové trhy mali tento mesiac sústavný rast, čo povzbudil vývoj ďalších fúzií a akvizícií a pozitívny štart k sezóne výsledkov v Európe a v Spojených štátoch. Kým všetky segmenty trhovej kapitalizácie dosiahli v apríli zisky, väčšie podniky zaznamenali vysoké zisky, čo ťahalo celkový trh vyššie. Hospodárska aktivita v Európe bola vo všeobecnosti solídna a naznačila rast HDP nad trendom. Konkrétne nákupný index európskej výroby a služieb bol na všetkých úrovniach stabilný a naznačil povzbudzujúcu expanziu. Európska centrálna banka držala úrokové sadzby bez zmeny na úrovni 3,75%, ale účastníci trhu očakávajú vo veľkej miere v júni ďalší rast na 4,00%.

Európsky potenciálny fond Pioneer sa tešil dobrým absolútnych ziskom a tento mesiac svojim výkonom prevýšil benčmark. Výber akcií sa ukázal ako hlavný činiteľ nadpriemerného výkonu, hlavne v odvetviach financií, priemyslu, informačných technológií a telekomunikačných služieb. Na úrovni individuálnych akcií, Implenia, Treci-Finanziaria Industriale, Kesko a Wavecome boli obzvlášť prospešné pre výkon. Výber akcií v odvetví obchodných služieb a dodávok mal podiel na ziskoch, kým na úrovni akcií naše podiely v Kemira Growhow a Voestalpine oslabili. Počas mesiaca neboli v portfóliu žiadne výraznejšie úpravy.

Výhľadovo zhodnotenie je nápomocné kladným, ale miernym ziskom zo strany európskych malých podnikov. Vyzerá, že globálna ekonomika pravdepodobne v roku 2007 sa spomalí a očakávame, že rast tržieb sa spomalí zo svojho dvojciferného tempa. Celkove európske spoločnosti majú stále dobré finančné podmienky, na vysokej úrovni tvorby hotovosti, čím financujú vyššie dividendy, odkup akcií, projekty kapitálových výdavkov a akvizície. Okrem toho, európske malé spoločnosti sú naďalej na základoch zhodnotenia lacné v porovnaní s trhmi pevného príjmu a čulé fúzie a akvizície v priemysle zo strany skupín so súkromným kapitálom by mali byť naďalej zdrojom ďalšej podpory tohto trhu.