Amundi Funds II - Euroland Equity
Január 2009

Po výraznom raste cien európskych akcií zo začiatku mesiaca nasledoval veľký januárový výpredaj, a to aj napriek rozhodnutiu Európskej centrálnej banky z 15. januára znížiť úrokové sadzby o 50 bázických bodov. Bank of England znížila sadzby už 8. januára o 50 bázických bodov na úroveň 2%. Trh však naďalej oslaboval na pozadí negatívnych správ o hospodárskych výsledkoch. Napriek tomu bol v poslednom januárovom týždni zaznamenaný rast vďaka ohláseniu nového balíka stimulačných opatrení. Tento impulz nedokázali prevážiť ani negatívne správy o zhoršujúcej sa ekonomickej situácii. Miera inflácie v eurozóne sa v januári nečakane prudko spomalila a nezamestnanosť dosiahla dvojročné maximum. Napriek nepriaznivej ekonomickej situácii niektoré základné ukazovatele môžu naznačovať určitú stabilizáciu.

Výkonnosť Pioneer Funds - Euroland Equity bola vyššia než benchmark najmä vďaka prezieravým rozhodnutiam týkajúcim sa výberu akcií. Naše rozhodnutia pre defenzívne sektory, napríklad spotrebiteľský sektor alebo sektor zdravotníctva, sa ukázali ako správne. V rámci sektora zdravotníctva dosahuje spoločnosť Fresenius Medical Care naďalej nadpriemerné výsledky. Sme presvedčení, že zisky tejto spoločnosti budú v roku 2009 stabilne rásť aj napriek súčasnému vývoju makroekonomického prostredia. K pozitívnemu výsledku fondu najviac prispeli spoločnosti vojenského priemyslu v rámci priemyselného sektora výrobných prostriedkov, najmä spoločnosť Thales alebo Finmeccanica. Naše pozície v spoločnosti Arcelor Mittal v rámci sektora základných materiálov a investície do finančného sektora podporili celkovú výkonnosť fondu. Budeme naďalej investovať do kvalitných akcií s dôrazom na franchising a presvedčivú finančnú kondíciu v podobe zdravej súvahy.

Najnovší balík stimulačných opatrení a nastupujúca americká administratíva by z krátkodobého hľadiska mohli uvoľniť napätú situáciu na trhu. Napriek tomu očakávame, že vývoj na trhoch bude v strednodobom horizonte naďalej kolísavý. Stabilné zotavenie trhov si bude vyžadovať konkretizáciu opatrení najmä pokiaľ ide o ich načasovanie a konkrétne dopady. Preto sa budeme naďalej zameriavať na riadenie rizika portfólia a monitorovanie vývoja globálnych trhov.