Amundi Funds II - Euroland Equity
December 2008

Na pozadí skutočne nebývalej volatility Pioneer Funds – Euroland Equity podal lepší výkon ako jeho benchmark v roku 2008, hlavne vďaka úspešnej sektorovej alokácii. Naša prevážená angažovanosť v sektore energií bola hlavným prispievateľom za prvý polrok, keď profitovala zo stúpajúcich cien ropy.

Naše podiely v kvalitných finančných firmách s minimálnou angažovanosťou v kríze so subprime hypotékami prospeli výkonnosti za prvé tri štvrťroky 2008. Avšak naša pozícia v BNP Paribas pribrzdila výkonnosť vo štvrtom štvrťroku uprostred neistoty obklopujúcej kapitálovú pozíciu banky a uzavretie obchodu Fortis. Úspešný výber akcií inde vyvážil tento negatívny dopad a portfólio ukončilo rok s relatívnou nadvýkonnosťou voči finančnému sektoru.

Profitovali sme z našej angažovanosti v sektore priemyslu cez pozície predovšetkým v priemyselných podnikoch. Thales, Vallourec a Finmeccanica zaznamenali pozitívne výnosy v priebehu roka. V rámci materiálov naša pozícia v ťažobnej spoločnosti Rio Tinto ubrala z výkonnosti vo štvrtom štvrťroku, nakoľko BHP Billiton stiahol svoju ponuku pre spoločnosť na konci novembra. Akcie však ku koncu roka ožili po oznámení plánu na zníženie dlhu. Ostatné úspešné rozhodnutia o výbere akcií v rámci materiálov nám umožnili dosiahnuť nadvýkonnosť za rok 2008.

Naša angažovanosť v sektore spotrebného tovaru negatívne prispela najmä počas prvého polroka. Stratili sme značné pozície v automobiloch a komponentoch kvôli slabnúcemu predaju áut. Naše podiely v staviteľoch Persimmon a Taylor Wimpey pribrzdili výnosy pri chýbajúcom zlepšení objemov hypoték v priebehu prvých mesiacov roka a následne sme tieto pozície predali.

Ostávame stále obozretní pri výhľade európskej ekonomiky. Vítame však pomocné opatrenia vlád a centrálnych bánk pri vysporiadaní sa s poklesom. Ostávame naďalej zameraní na fundamenty a riadenie rizík v rámci portfólia.