Amundi Funds II - Euroland Equity
September 2008

Európske akciové trhy zažili neobvyklú kolísavosť v priebehu štvrťroka, nakoľko plnú silu úverovej krízy pociťoval celý svet. Zlyhanie, alebo takmer zlyhanie veľkých finančných inštitúcií vyústilo do takej úrovne nechuti riskovať, ktorá účinne zmrazila normálne fungovanie finančných trhov a takmer spôsobila vážne systematické zlyhanie. Mimoriadna kolísavosť a rozsiahle obavy vyústili do iracionálnych pohybov cien. Odozva centrálnych bánk, mohutné injekcie likvidity a napokon návrh štátnych orgánov USA na vytvorenie prostriedku na odstránenie nelikvidných aktív z bilancií bánk podčiarkli vážnosť situácie.

Pioneer Funds – Eurolan Equity podal lepší výkon ako jeho benchmark v priebehu štvrťroka. Výber akcií v sektore financií sa ukázal úspešný, nakoľko sme uprednostňovali firmy vysokej kvality so silnou koncesiou a solídnou základňou vkladov ako sú BNP Paribas a Société Générale, ktoré mali relatívne menšiu angažovanosť v kríze subprime hypoték. V poisťovníctve náš podiel v AXA podal tiež dobrý výkon. V materiáloch naša podvážená pozícia spolu s úspešným výberom akcií vyvážili negatívnu výkonnosť sektora, keďže ceny komodít ustúpili.

Na druhej strane náš podiel v gréckom dodávateľovi elektriny Public Power Corporation (energetické a plynárenské služby) silne znížil výkonnosť, lebo spoločnosť znížila očakávania výnosov druhého polroka kvôli rastúcim cenám paliva. V sektore spotrebného tovaru Porsche znížilo výnosy, lebo predaj automobilov v USA a v Európe naďalej klesal, pričom Intralot Integrated, grécka spoločnosť na lotériové systémy, tiež stratila pozície.

Očakávame, že kolísavosť trhu pretrvá a ostávame naďalej obozretní pokiaľ ide o výhľad európskej ekonomiky, kde vyššie úrokové miery a klesajúci rast poukazuje na pokračujúce ťažkosti. Veríme, že hodnotenia akcií, ktoré už boli na atraktívnych úrovniach, by mali poskytnúť väčšiu podporu. V portfóliu sa naďalej zameriavame na fundamenty a riadenie rizík.