Amundi Funds II - Euroland Equity
Júl 2008

Európske akciové trhy ostali kolísavé a ukončili júl v negatívnom teritóriu. Európska centrálna banka zvýšila svoju hlavnú úrokovú mieru o 0,25% začiatkom júla snažiac sa zabrániť, aby sa stúpajúce ceny komodít dostali do cenovej špirály. Inflácia eurozóny prudko stúpla na ďalšiu rekordnú najvyššiu úroveň hoci neradostné ekonomické vyhliadky môžu odradiť od ďalšieho oficiálneho rastu úrokových mier v tomto roku. Globálny dopyt po komoditách zahnal ceny energií a základných potravín hore, avšak ceny ropy klesli, čo by nakoniec mohlo pomôcť spotrebiteľom. Ekonomika je zaťažená silným eurom, rastúcimi cenami energií a potravín a stále viac zrejmým spomaľovaním v industrializovaných krajinách.

Pioneer Funds – Euroland Equity podal v priebehu mesiaca slabší výkon ako jeho benchmark, keď bol pribrzdený neúspešným výberom akcií. Naše podiely v sektore energií významne znížili výkonnosť kvôli klesajúcim cenám ropy v priebehu obdobia. Výber akcií v sektore priemyslu tiež sklamal. V priemyselných podnikoch Vallourec, výrobca oceľových a zliatinových potrubí so sídlom v Paríži, prispel negatívne a v doprave, Ryanair klesli pre vysoké ceny ropy a rozširujúce sa ekonomické spomaľovanie. Na druhej strane úspešný výber akcií v sektore financií prospel portfóliu. Angažovanosť v kvalitných menách s malou, alebo žiadnou angažovanosťou v sub-prime kríze prispela k výkonnosti v júli. Náš úspešný výber akcií spolu s podangažovanosťou v materiáloch sa ukázal tiež prospešným. K+S, najväčší európsky výrobca uhličitanu draselného, ktorý sa používa v umelých hnojivách, získal po zvýšení predpovede svojich ziskov na základe rastúcich cien za živiny.

Očakávame, že trhové prostredie ostane kolísavé. Napriek tomu však podľa nás ostanú európske akcie atraktívnou triedou aktív, hoci riziká poklesu výnosov sú vyššie. V absolútnom zmysle, hodnotenia ostávajú silnou stránkou európskych akcií, ktoré sa naďalej obchodujú lacno v porovnaní s dlhodobým priemerom a s výnosmi štátnych dlhopisov. Spoločnosti sa stále zameriavajú na akcionárov a očakávame, že výnosy v roku 2008 budú podporené pokračujúcim spätným odkupom akcií a štedrými dividendovými výnosmi.