Amundi Funds II - Euroland Equity
Január 2008

Európske akciové trhy stratili pozície nakoľko kolísavé trhové podmienky, ktorými prešli v druhej polovici roku 2007 sa preniesli do roku 2008. Významné odpisy aktív medzi globálnymi finančnými spoločnosťami spojenými s americkými subprime hypotékami a sprísňovanie úverových trhov naďalej podkopávali dôveru investorov, čo viedlo k rozsiahlemu predaju po všetkých akciových trhoch. V priebehu januára Federálne rezervy krátili úrokové miery dvakrát zo 4,25% na 3,00%, kým Európska centrálna banka sa rozhodla ponechať svoju kľúčovú úrokovú mieru nezmenenú na 4,00%.

Pioneer Funds – Euroland Equity podal slabší výkon ako jeho benčmark v priebehu januára, čo bolo spôsobené neúspešným výberom akcií. V informačných technológiách naše podiely v ASML, výrobcovi polovodičových zariadení, sklamali, nakoľko investori sa obávali, že hospodárske spomalenie poškodí sektor. V zdravotníctve naša angažovanosť vo farmaceutickej spoločnosti Shire sa ukázala neúspešnou na základe očakávaní, že výnosy z liekov ako sú Vyvanse (liečba hyperaktivity) môže sklamať. V sektore spotrebného tovaru naše podiely v daimler a Michelin znížili výkonnosť, nakoľko predaj európskych a amerických automobilov sa oslabil. Na druhej strane v sektore priemyslu naša angažovanosť v Thales, európskej elektronickej firme, bola úspešná, keďže spoločnosť prehodnotila svoje predajné ciele smerom hore a získala nové kontrakty v priebehu obdobia. V telekomunikačných službách France Telecom podporil výkonnosť, keď uverejnil výsledky za druhý polrok roku 2007, ktoré predčili očakávania. Naša podvážená angažovanosť vo financiách sa ukázala defenzívnou.

Očakávame, že trhové prostredie ostane kolísavé, nakoľko pretrváva neistota z rozsahu hospodárskeho spomalenia, ktoré prebieha v USA a jeho dopadu na celkovú ekonomiku. Napriek tomu podľa nás ostávajú európske akcie atraktívnou triedou aktív, hoci riziko zníženia výnosov je vyššie, než minulý rok. V absolútnom zmysle sú zhodnotenia naďalej silným bodom európskych akcií, ktoré sa stále obchodujú lacno v porovnaní s dlhodobým priemerom a s výnosmi z vládnych dlhopisov.