Amundi Funds II - Euroland Equity
December 2007

Európske akciové trhy ustúpili z pozícií, nakoľko kolísavé trhové podmienky pokračovali aj vo štvrtom štvrťroku. Značné odpisy aktív medzi globálnymi finančnými spoločnosťami týkajúce sa subprime hypoték v USA a sprísňujúce sa úverové trhy podkopali dôveru investorov, čo viedlo k rozsiahlemu predaju po celom akciovom trhu pričom finančným sektorom a cyklickým spoločnostiam angažovaným na vyspelých trhoch sa darilo najhoršie.

Pioneer Funds – Euroland Equity podal slabší výkon ako jeho bečmark v priebehu štvrtého štvrťroka, keď ho poškodil neúspešný výber akcií v automobilových spoločnostiach a vo financiách. V sektore automobilov a komponentov naša angažovanosť v Michelin a Fiat ubrala z výkonnosti, nakoľko predaj automobilov po celej Európe a v USE oslabol. Neistota obklopujúca rozsah a sféru angažovanosti v amerických investíciách súvisiacich s hypotékami mala naďalej dopad na finančný sektor a naše podiely, najmä v bankách. Dexia a Societe Generale a poisťovne Allianz a AXA utrpeli. Medzi spoločnosťami v sektore materiálov boli hlavnými znižovateľmi výkonnosti Lanxess, ArcelorMittal a CRH. Na druhej strane náš podiel v Siemens, strojárenskej spoločnosti, bol jedným z najvýznamnejších prispievateľov k výkonnosti v priebehu štvrťroka, keďže jeho výsledky značne predčili očakávania trhu. Deutsche Post, tiež v priemyselných papieroch, podporil výkonnosť. Naša angažovanosť v spoločnostiach v sektore tovaru krátkodobej spotreby sa ukázala úspešnou, pričom Carrefour aj Unilever priniesli príspevky. Sektor energetiky a plynárenstva tiež prispel k výkonnosti, najmä naše podiely v Public Power Corporation, E.On a RWE.

Podľa nášho názoru ostávajú akcie naďalej atraktívnou triedou aktív, hoci vyhliadky sú miernejšie, než v predchádzajúcich rokoch kvôli vyššiemu potenciálnemu riziku. V absolútnom zmysle hodnotenia ostávajú silnou stránkou európskych akcií, ktoré sa naďalej obchodujú lacno v porovnaní s dlhodobými priemermi a s vládnymi dlhopismi. Odhady rastu výnosov dávajú dobrý signál pre možné výnosy. Očakávame, že rast ziskov ostane v roku 2008 pozitívny, zlepšený v Európe pokračujúcou aktivitou spätného odkupu a doplnený veľkolepými dividendovými výnosmi.