Amundi Funds II - Euroland Equity
September 2007

Európske akciové trhy boli v priebehu tretieho štvrťroka kolísavé a ukončili obdobie nižšie v absolútnom význame. Problémy na trhu so subprime hypotékami vyvolali dramatický posun v tolerancii rizika investorov vedúci k rozsiahlemu predaju po celom akciovom trhu, pričom sa najhoršie darilo finančným sektorom a cyklickým spoločnostiam s angažovanosťou v rozvinutých trhoch. Uprostred obáv, že ťažkosti na americkom trhu so subprime hypotékami by mohli poškodiť širšie ekonomické prostredie, Federálne rezervy krátili v septembri americké úrokové miery o 0.50% na 4,74%. V Európe Európska centrálna banka odložila zvyšovanie úrokových mier uprostred pokračujúcej turbulencii na finančných trhoch.

Pioneer Funds – Euroland Equity podal slabší výkon ako jeho benčmark v priebehu tretieho štvrťroka uprostred neúspešného výberu akcií najmä medzi spoločnosťami sektoru priemyslu a materiálov, pričom pozície v tovaroch krátkodobej spotreby tiež zaostali. V sektore priemyslu akcie Corporate Express klesli ak odpoveď na ich vykázaný pomalší rast amerického predaja v druhom štvrťroku, zatiaľ čo podiely v poštových doručovacích spoločnostiach TNT a Deutsche Post zoslabli potom, čo Európska únia rozhodla odložiť liberalizáciu európskych poštových trhov do roku 2011. Medzi firmami zo sektora materiálov k hlavným oslabovateľom patrili Lanxess a CRH, ktoré vyvážili dobré výnosy našej pozície v ArcelorMittal. Príznaky ďalšieho zhoršovania amerického trhu s bývaním mali dopad na akcie CRH, ktorý dodáva cement a iné materiály pre americký stavebný priemysel. Naše technologické držania podali dobrý výkon, pričom firma na telekomunikačné zariadenia Nokia prispela silno, keďže prevzala trhový podiel od svojho hlavného súpera na mikrotelefóny Motoroly.

Z nášho pohľadu európske akciové trhy stále ponúkajú príležitosti atraktívneho zhodnotenia, kým manažérske tímy sú naďalej odhodlané presadzovať zlepšovanie akcionárskych výnosov prostredníctvom dividend a spätného odkupu akcií. Napriek tomu kolísavosť ostane pravdepodobne faktorom, keďže investori naďalej dôkladne sledujú hospodársky rozvoj v USA.