Amundi Funds II - Euroland Equity
Marec 2007

Európske akciové trhy zažili kolísavé podmienky počas prvého štvrťroka 2007, ale ukončili obdobie so solídnymi pozitívnymi výnosmi napriek korekcii trhu uprostred obdobia.

Fondy Pioneer – Akciové európskych zemí podali lepší výkon ako ich benčmark počas prvého štvrťroka pomocou solídneho výberu akcií medzi bankami a telekomunikačnými spoločnosťami. Pozícia v Eutelsat Communication bola našim jediným podielom v sektore telekomunikačných služieb. Tento výber akcií sa ukázal prospešným, nakoľko akcie Eutelsatu stúpli vďaka solídnym priebežným výsledkom a potvrdenému odbytu. V sektore bánk náš podiel v ABN Amro podal nadvýkonnosť následne po oznámení Barclay’s, že sa pustil do výlučných rozhovorov so svojim holandským konkurentom o fúzii. Výber akcií medzi priemyselnými spoločnosťami tiež priniesol dobré výnosy s pozíciami v Krones, Thales, Sonae SGPS a Ryanair, z ktorých každá prispela solídne k celkovým relatívnym výnosom. Sektor energií bol hlavným znižovateľom výkonnosti portfólia v prvom štvrťroku, keďže podiely v ENI a Shell podali slabší výkon uprostred odhadov nižších produkcií a vyšších investičných výdajov. V sektore automobilov naše podvážené pozície vo Volkswagene a DaimlerChrysler sa ukázali škodlivými pre relatívne výnosy, nakoľko obe spoločnosti sa tešili veľkým ziskom z cien akcií.

Urobili sme množstvo zmien za obdobie s hlavnými nákupmi pozícií v Allianzi (poisťovníctvo), Banca Italease (diverzifikované finančné služby) a Altana (liečivá). Medzitým sme predali naše podiely v ENELi (energetika), Vivendi (médiá) a Peugeot (automobily).

I keď kolísavosť môže ostať črtou akciových trhov z krátkodobého hľadiska, ekonomické a firemné základy naďalej oprávňujú k pozitívnemu postoju. HDP eurozóny by mal narásť o 2,4% v roku 2007 pod vplyvom pokračujúcich investícií a vyššej spotreby. Pokiaľ ide o európske akcie, očakávame, že tempo rastu ziskov bude pomalšie, ale ostane solídne v absolútnom zmysle. Okrem toho európske firmy pokračujú v tvorbe významných úrovní nadmernej hotovosti. Navzdory týmto základným príťažlivostiam, európske akcie sú naďalej lacné podľa hodnotiacich základov v porovnaní minulosťou a štátnymi dlhopismi.