Amundi Funds II - Euroland Equity
December 2006

Európske akciové trhy sa tešili pozitívnym výnosom v priebehu posledného štvrťroka 2006.

Neúspešný výber akcií znížil výkonnosť Fondov Pioneer – Akciové európskych zemí v priebehu štvrtého štvrťroka. Medzi bankami naša angažovanosť v BNP Paribas a Dexia boli najväčšími zdrojmi podvýkonnosti, keďže obe akcie sa mierne oslabili v tomto období. Naša pozícia v Buhrmann, distribútorovi kancelárskych potrieb, podala slabší výkon. K pozitívnym oblastiam výberu akcií patril sektor energií, v ktorom náš podiel v Repsol, španielskej ropnej spoločnosti, stúpol. Avšak hlavným prispievateľom k výnosom v tomto sektore bola firma ropných služieb Tenaris, ktorá bola v tomto období predmetom špekulácií o prevzatí. Inde naše podiely v sektore materiálkov podali tiež dobrý výkon. Naša pozícia v CRH, firme stavebných materiálov, prudko stúpla.

V priebehu štvrtého štvrťroka sme urobili množstvo zmien v portfóliu tým, že sme zvýšili našu angažovanosť v oblastiach financií a zdravotníctva. Vo financiách sme otvorili nové pozície v dexia a Banca Popolare di Verona Novara v bankách a pridali sme pozíciu v skupine diverzifikovaných finančných služieb ABN AMRO, nahradiac podiel v ING Groep. Aj medzi bankami sme predali naše pozície v Allied Irish banks a španielskej banke BBVA. K ostatným kľúčovým zmenám v portfóliu patrili nová pozícia v lídrovi britského staviteľstva Persimmon, kým v zdravotníctve sme pridali pozíciu vo Fresenius, firme na lekárske prístroje. V energetike a plynárenstve prešlo portfólio do väčšieho podváženia predajom podielov v RWE a Electicite de France, nakoľko obe akcie dosiahli naše cenové ciele.

Sme naďalej optimistickí pokiaľ ide o vyhliadky európskych akciových trhov v roku 2007 na základe ešte stále podporného makroekonomického pozadia, pokračujúceho rastu výnosov, atraktívneho hodnotenia, silných firemných financií a ďalších akvizičných činností a fúzií. Podľa nášho názoru globálna ekonomika prechádza spomalením uprostred cyklu a očakávame, že rast ostane v roku 2007 primerane zdravý.