Amundi Funds II - Euroland Equity
September 2006

Európske akciové trhy sa tešil obnovenému pozitívnemu priebehu počas tretieho štvrťroka a ku koncu obdobia si väčšina trhov rekompenzovala straty, ktoré sa vyskytli v priebehu opravy predchádzajúceho štvrťroka.

Výkonnosť Fondov Pioneer – Akciové európskych zemí bola v porovnaní so svojim benčmarkom znížená v priebehu tretieho štvrťroka zlým výberom akcií. V sektore tovaru dlhodobej spotreby bola hlavným zdrojom podvýkonnosti firma na športový tovar Puma. Obavy investorov zo slabnúcich podmienok na americkom trhu s bytmi ťažko spočinuli na niektorých našich podieloch v sektore materiálov, najvýraznejšie na našich pozíciách v spoločnostiach stavebných materiálov CRH a Lafarge. Medzi spoločnosťami energetiky a plynárenstva bola spoločnosť E.On najväčším uberateľom z výnosov. Kým portfólio dosiahlo zisky zo špekulácií okolo ponuky na odkup Iberdroly, španielska firma verejných služieb energetiky a plynárenstva, naše podváženie v celkovom sektore poškodilo výkonnosť, nakoľko konsolidačné špekulácie v sektore posunuli ceny akcií vyššie.

Pozitívnymi oblasťami pre výkonnosť portfólia bol sektor automobilov/komponentov, kde naše pozície vo výrobcovi pneumatík Michelin a Continental podali nadvýkonnosť. Portfólio profitovalo zo svojich podielov v bankovom sektore vrátane BNP Paribas, Societe Generale a BBVA.

Pokiaľ ide o zmeny v portfóliu, otvorili sme nové pozície v talianskych bankových skupinách Banca Intesa a SanPaolo IMI, ktoré sú v procese fúzie. V priebehu obdobia sme sa rozhodli predať naše pozície v Telefonica a Deutsche Telekom (telekomunikačné služby), M6 (médiá) a Puma (tovar dlhodobej spotreby).

Pri pohľade do budúcnosti, zhodnotenia európskych akcií sú optimistické ale s miernejšími výnosmi. Zatiaľ čo sa zdá, že rast americkej ekonomiky sa spomaľuje, vyslovená kríza je nepravdepodobná a z nášho pohľadu výnosy európskych akcií by mali byť v budúcnosti primerané. Okrem toho akcie sú naďalej lacné na základe ich hodnotenia jednako v porovnaní s ich vlastnou históriou ako aj s trhmi s fixnými príjmami.