Amundi Funds II - Euroland Equity
Jún 2006

Európske akciové trhy boli nestále v priebehu druhého štvrťroka 2006 a ukončili obdobie v negatívnej oblasti napriek oživeniu cien akcií koncom júna. Fondy Pioneer – Akciové európskych zemí podali lepší výkon ako ich benčmark, MSCI Europe Index, v priebehu druhého štvrťroka. Náš podiel vo francúzskej banke BNP Paribas priniesol najväčší príspevok k celkovej výkonnosti portfólia. Náš podiel vo firme stavebných materiálov Lafarge podal tiež lepší výkon. V energetike a plynárenstve sa naše podiely v E.On a Iberdrola ukázali užitočnými a vyrovnali negatívny dopad na relatívne výnosy našej podváženej pozície v sektore, ktorý podal nadvýkonnosť v priebehu obdobia. Hlavným uberateľom z výnosov portfólia za štvrťrok bol náš podiel v Buhrmann, distribútorovi kancelárskych potrieb. Medzitým menšia aktivita na trhu s bývaním a očakávania vyšších úrokových mier v USA naklonili postoj k firme stavebných materiálov CRH, ktorá tam mala významné operácie.

V priebehu druhého štvrťroka ostalo portfólio relatívne nezmenené. Využili sme obdobie oslabenia cien akcií na nákup pozície vo firme ropných služieb Technip. Jej akcie prudko klesli po jej varovaní, že vyššie stavebné náklady jej niektorých plynových a ropných projektov znamenali, že sa ťažšie budú dosahovať ziskové ciele roku 2006. Veríme však, že faktory, ktoré sú za krátením zisku, ktorý momentálne zažívame, budú oslabené v nadchádzajúcej budúcnosti a druhý polrok jej finančného roku bude silnejší.

Z nášho pohľadu, nedávna korekcia trhu bola spôsobená tým, že investori upravili svoje portfóliá a rozvinuli svoje špekulatívne obchody pred možným zvýšením úrokových mier radšej než by zhoršili základy. I keď sa postoj investorov zlepšil, očakávame, že kolísavosť ostane jedným z faktorov na akciových trhoch v nadchádzajúcich mesiacoch, kvôli pretrvávajúcej neistote z budúcej inflácie a úrokových mier. Z hľadiska hodnotenia sa však európske akcie obchodujú na atraktívnych úrovniach v absolútnom zmysle a vyzerajú dobre podporované v porovnaní s dlhopismi.