Amundi Funds II - Euroland Equity
November 2005

V novembri vykázali akciové trhy eurozóny pozitívnu výkonnosť, nakoľko stabilizácia cien energií a solídne vedúce ukazovatele zlepšili postoj trhu. Zisky boli spôsobené silnou výkonnosťou v sektoroch materiálov a financií. Najslabším sektorom počas mesiaca boli telekomunikácie kvôli obavám z toho, že ziskové marže sa dostanú pod tlak.

Štvrťročný rast stúpol v eurozóne na 0,6% v treťom štvrťroku z 0,4% predchádzajúceho obdobia. Okrem toho firemné výsledky tretieho štvrťroka naďalej ukazovali, že európske spoločnosti prekonali dopad vyšších cien ropy. Akciové trhy boli celkovo nepostihnuté jasnými signálmi Európskej centrálnej banky (ECB), že je pripravená zvyšovať úrokové miery uprostred zvýšených inflačných tlakov v regióne.

Fondy Pioneer – Akciové európskych zemí podali solídne lepší výkon v porovnaní s celkovým trhom. Relatívna výkonnosť sa zlepšila potom, čo prudko stúpli TNT (doprava) a spoločnosť komerčných služieb Buhrmann sa tešila veľmi silnej výkonnosti. Sektor automobilov bol tiež pozitívny, lebo ožili Continental.

Celková pozitívna výkonnosť bola čiastočne vyvážená slabšou výkonnosťou našich pozícií v sektore telekomunikácií, kde naše podiely vo France Telecom a Deutsche Telekom podali slabší výkon. V sektore financií niektoré akcie, ktoré sme nevlastnili, ožili. V novembri sme kúpili nové pozície v mediálnej skupine Wolters Kluwer a nemeckej energetickej a plynárenskej spoločnosti RWE.

Sme presvedčení, že akciový trh eurozóny ostane solídny a podporovaný úrovňami hodnotení, ktoré sú nenáročné a vysokou úrovňou dividendových výnosov. Európske spoločnosti majú celkovo zdravú finančnú situáciu a silný toku peňazí. Silný cash flow dovoľuje spoločnostiam zvyšovať dividendy, kupovať späť akcie a investovať do budúcnosti (vrátane zvýšenej aktivity M&A). I keď očakávame spomalenie tempa rastu výnosov, máme naďalej pozitívny pohľad na európske akciové trhy.