Amundi Funds II - Euroland Equity
Október 2005

V priebehu októbra akciové trhy eurozóny mali záporné výnosy, lebo postoj sa oslabil kvôli obavám z rizika spomalenia spotrebiteľského dopytu a inflačného tlaku vyplývajúceho z vysokých cien energií.

V priebehu obdobia Fondy Pioneer - Akciové európskych zemí stratili trochu pozíciu voči širšiemu trhu ako dôsledok slabšej výkonnosti niektorých našich podielov v sektore telekomunikácií a celkovo trochu slabšej výkonnosti sektora automobilov, kde sme boli prevážení. France Telecom (telekomunikácie) klesli po znížení odhadovaných výnosov a kvôli obavám z výsledkov podnikania v oblasti pevných liniek. V sektore automobilov Michelin a Peugeot zverejnili primerané výsledky, ale pripravili opatrné stanoviská o vyhliadkach, čo negatívne ovplyvnilo postoj trhu a stlačilo ceny akcií dolu. Celkovo však naše podiely v sektore automobilov podali výkony na úrovni zbytku sektora.

Na druhej strane portfólio profitovalo zo silných výkonností našich podielov v sektore bankovníctva, kde Societe General a BNP Paris priniesli pozitívne prínosy. V diverzifikovaných finančných službách naše podiely v Deutsche Bank a Fortis podali lepší výkon a v sektore energetiky a plynárenstva naša pozícia v E.ON sa ukázala defenzívnou.

V priebehu obdobia sme kúpili novú pozíciu v RWE (energetika a plynárenstvo) na základe jeho príťažlivého hodnotenia a vysokých cien energie v Nemecku podporujúcich primeraný rast ziskov. Kúpili sme pozíciu vo Wolters Kluwer (médiá), nakoľko spoločnosť reštrukturalizuje rast ponuky. Znížili sme našu pozíciu v Telefonica (telekomunikácie), kde sme už boli podvážení.

Sme presvedčení, že akciové trhy eurozóny ostanú solídnymi a podporované úrovňami hodnotenia, ktoré sú nenáročné, a vysokou úrovňou dividendových výnosov. Európske spoločnosti majú celkovo zdravú finančnú pozíciu a silný tok peňazí. To malo za následok silnú výkonnosť trhu v porovnaní s obdobím spred roka. Nedávne zvýšené obavy trhu z cien energií a mierneho oslabenia US dolára, bude mať pravdepodobne za následok miernejšiu výkonnosť v budúcnosti.