Amundi Funds II - Euroland Equity
Máj 2005

Ceny za európske akcie v máji prudko vzrástli, z dôvodu optimistickej nálady investorov na európskych akciových trhoch.

Konkrétne odvetvia automobilového priemyslu a súčiastok, softvéru a služieb, technológie, hardvéru a vybavenia podali nadpriemerný výkon, ale obchodné služby a dodávky a odvetvie telekomunikačných služieb oslabili relatívnu výkonnosť benčmarku.

Výkonnosť portfólia prevýšila benčmark. Dobrý výber akcií z odvetvia bankovníctva, tovaru dlhodobej spotreby a odevov pomohol posilniť relatívne výnosy. Prevážená pozícia v odvetví automobilového priemyslu a súčiastok a v priemyselných podnikoch tiež pomohla relatívnym výnosom. Ale slabý výber akcií z odvetvia polovodičov a polovodičových zariadení a prevážená pozícia v odvetví dopravy poslúžila k oslabeniu výkonnosti.

Z hľadiska konkrétneho podielu akcií na výkone, naša pozícia voči Porsche, čo je naša jediná najvýraznejšie prevážená pozícia výrazne posilnila relatívnu výkonnosť, lebo akcie v máji podstatne posilnili, z časti aj pre oslabené euro. Prevážená pozícia voči BNP Paribas tiež posilnila výkonnosť. Pokračujúca vysoká cena za ropu pomohla výkonu spoločností Total Fina a Eni, oe mali podiel na relatívnej výkonnosti. Na druhej strane, naša pozícia voči Belgacom oslabila relatívnu výkonnosť, obdobne tak urobila aj prevážená pozícia voči talianskej spoločnosti z oblasti médií, Mediaset.

Našimi preváženými odvetviami sú naďalej automobilový priemysel a súčiastky a priemyselné podniky. Portfólio má podvážený podiel v bankovníctve a poisťovníctve.

Napriek náročným makroekonomickým vyhliadkam, sme naďalej optimistami z prostredia európskeho investovania. Zhodnotenie európskych akcií má naďalej dobrú podporu a už diskontuje skromné ekonomické vyhliadky. Výnosy z dividend v regióne sú vysoké a niektoré oblasti majú potenciál rásť z dôvodu tvorby veľkej hotovosti. Podporujúci postoj Európskej centrálnej banky prospieva akciám, pričom úrokové sadzby budú určitý čas v eurozóne bez zmeny.