Amundi Funds II - Euroland Equity
Október 2004

Európske kapitálové trhy zažili v októbri mierny vzostup, ktorý bol spôsobený ziskami v telekomunikáciách, energetike a plynárenstve a technológiách. Určité slabiny boli v akciách zdravotníctva a materiálov. Postoj trhu bol naďalej vyvážený vysokou cenou ropy a nevýraznou podnikateľskou dôverou signalizujúcou mierne tempo hospodárskeho rastu. Priemyselná produkcia a priemyselné objednávky eurozóny oslabli. Francúzske spotrebiteľské výdavky zmenili svoj nedávny pozitívny trend, keď v septembri klesli.

V priebehu mesiaca portfólio zažilo trochu slabší výkon ako benčmark, hoci výkonnosť k dnešnému dňu ostáva silná. Portfólio profitovalo zo silnej výkonnosti France Telecom a BBVA (banky). Avšak určité slabiny v automobilovom sektore podielov v Porsche a Peugeout a pokles Deutsche Boerse (diverzifikované finančné služby) a sanofi-Aventis priniesli negatívne príspevky. Okrem toho isté slabiny v TGP (doprava) a CRH (materiály) vyvážili krátkodobú výkonnosť.

Európske akcie sú dobre podporované vysokými dividendovými výnosmi a pokračujúcou podporou monetárnej politiky v eurozóne. Táto podpora solídneho hodnotenia vyvažuje obavy z globálneho rastu. Zatiaľ európsky rast bude pravdepodobne pokračovať relatívne stálym tempom.