Amundi Funds II - Euroland Equity
September 2004

Európske akciové trhy prešli miernym poklesom počas obdobia. Obavy z dopadu rastúcich cien ropy a smer svetovej ekonomiky slúžil na utlmenie názorov na európske akcie. Celkovo sektory liečiv a energií vykázali mierne zisky, kým sektor technológií stratil pozície, keďže očakávania rastu sa zmenšili.

Naše portfólio podalo v priebehu obdobia lepší výkon profitujúc zo silného výberu akcií v sektoroch energií, automobilov a komponentov a bankovníctva. Naša podvážená pozícia vo výkonnostne slabšom sektore polovodičov a prevážená pozícia v sektore liečiv/biotechnológie zvýšila relatívnu výkonnosť.

Na úrovni akcií, relatívna lepšia výkonnosť Sanofi-Aventis v sektore liečiv a ENI a Total Fina v sektore energií pomohla zvýšiť relatívne výnosy. Ďalšími pozitívnymi faktormi boli Belgacom v sektore telekomunikačných služieb a BNP Paribas. Výkonnosť bola čiastočne vyvážená trochu slabšou výkonnosťou Deutsche Bank a France Telecom.

Sme naďalej presvedčení, že európske akcie sú podporované vysokými dividendovými výnosmi a pokračujúcou podporou monetárnej politiky v eurozóne. Táto solídna hodnotiace podpora vyvažuje obavy z globálneho rastu. Medzitým európsky rast vykazuje znaky zlepšenia. V rámci portfólia ostávame prevážení v sektoroch priemyselných podnikov a liečiv, kde stále vidíme silné hodnoty, a podvážení v sektoroch bankovníctva a energetiky a plynárenstva.