Amundi Funds II - Euroland Equity
Máj 2004

Európske akciové trhy vykázali v máji mierny pokles uprostred obáv, že vyššie úrokové miery v USA by mohli pošramotiť potenciál ziskov spoločností. Rastúce ceny ropy tiež podkopali investorské stanovisko v priebehu mesiaca. Cena ropy prelomila 40 USD za barel vďaka rastúcemu svetovému dopytu a obavám z narušenia zásob ropy dôsledkom aktivity teroristov. V priebehu mája investori uprednostňovali defenzívne akcie pred cyklickými a sektory ako energie a energetika a plynárenstvo podali lepší výkon.

Portfólio podalo solídne lepší výkon voči svojmu benčmarku počas mesiaca. V sektore automobilov silná výkonnosť Porsche a Peugeot bola pozitívnou pre relatívne výnosy. Úspešný výber akcií v rámci bánk, poisťovníctva a telekomunikácií tiež prispel pozitívne k relatívnej výkonnosti.

V máji sme rozšírili pozície v Publicis v sektore médií a v Iberdrola integrovanej elektrickej spoločnosti. Tiež sme zvýšili našu angažovanosť vo France Telecom.

Trh asi ostane kolísavý, keďže sa odrazí riziko rastu úrokov v USA. Avšak tento potenciálne negatívny trhový faktor je vyvážený solídnym globálnym rastom. Európska monetárna politika by mala byť naďalej podporujúcou v ostávajúcom období a hodnotenia európskych akcií je dostatočne príťažlivé, aby pokračoval súčasný potenciál rastu.