Amundi Funds II - Euroland Equity
Apríl 2004

Akciové trhy eurozóny v apríli vzrástli kvôli silnej výkonnosti v defenzívnych trhových oblastiach vrátane sektorov zdravotníctva a energií. Väčšina sektorov vykazovala mierne zisky s výnimkou sektora technológií, ktorý prudko klesol.

Portfólio podalo lepší výkon než jeho benčmark. Myslíme si, že hodnotenia v technologickom sektore sú vyzývajúce a naše podváženie v sektore zabezpečilo istú ochranu proti prudkému poklesu. Avšak slabina v Nokii po ziskových varovaniach priniesla negatívny príspevok. V sektore farmácie naše držanie v Schering sa dobre obnovilo pričom prinieslo pozitívny príspevok. Silný výber akcií v priemyselných podnikoch a materiáloch a rast E.ON (energetika a plynárenstvo) tiež prispeli k výkonnosti portfólia.

Po silnej výkonnosti v Reed Elsevier (médiá), čo prinieslo cenu akcií blízko k nášmu cieľu, znížili sme našu pozíciu. Kúpili sme novú pozíciu v tabakovej spoločnosti Altadis na základe jej tvorby hotovosti, lacnému hodnoteniu a rastu trhu s cigarami. Tiež sme kúpili pozíciu v Lagardere (médiá) pričom sme financovali akvizíciu predajom VNU (médiá).

Trh možno zostane kolísavý nakoľko je započítané riziko rastu sadzieb v USA. Avšak táto potenciálne negatívna hnacia sila trhu je vyvážená solídnym globálnym rastom. Európska monetárna politika by mala ostať nosnou na trvalé obdobie a hodnotenia európskych akcií sú dosť príťažlivé, aby pokračovali v súčasnom potenciáli rastu.