Amundi Funds II - Euroland Equity
Október 2003

Európske akciové trhy vykázali ďalší mesiac solídne zisky. Počas októbra výkonnosť portfólia profitovala z nadvážených pozícií vo finančných spoločnostiach BNP Paribas, BBVA a Société Générale. Naše rozhodnutie podržať si nadváženú pozíciu v Porsche (automobilová výroba) naďalej zvyšovala výnosy. Cena akcií spoločnosti získala na základe očakávaní zvyšovania dopytu po ich produktoch.

Výkonnosť portfólia bola trochu vyvážená istou slabinou v našom držaní v Reed Elsevier. Tieto akcie oslabili kvôli špekuláciám, že bezplatná internetová databáza publikovaného výskumu pribrzdí výkonnosť spoločnosti v jednom z jeho kľúčových podnikateľských segmentov. Sme presvedčení, že takéto obavy trhu sú neprimerané a naďalej uprednostňujeme tieto akcie kvôli zdravému manažérskemu tímu spoločnosti a schopnosti dobrej tvorby peňazí. Relatívna výkonnosť portfólia voči benčmarku bola tiež negatívne ovplyvnená pokračujúcou silnou výkonnosťou vysoko rizikových akcií. Neboli sme angažovaní v oblastiach trhu s najväčším rizikom. Veríme, že prehodnotenie tolerancie rizika, z ktorého profitovali niektoré vysoko rizikové investície je zhruba ukončené a my zameriavame náš výber akcií na spoločnosti, ktoré sú finančne silné a atraktívne hodnotené.

Sme presvedčení o udržateľnosti globálnej ekonomickej obnovy a udržiavame si svoj názor o miernom ekonomickom raste v Európe na budúci rok. Európske akcie sú naďalej podporované hodnotením akcií, ktoré nie je prehnané a vysokými dividendovými výnosmi z historického hľadiska.