Amundi Funds II - Euroland Equity
September 2003

Počas štvrťroka akciové trhy eurozóny vykázali mierne zisky spôsobené vzchopením sa cyklických a priemyselných akcií. Zisky v júli a auguste boli vyvážené koncom septembra, nakoľko pád amerického dolára znovuzapálením obáv o ziskovosť európskych exportérov.

Výkonnosť portfólia profitovala zo silnej výkonnosti našich podielov v CRH (stavebné materiály), Indra (služby informačných technológií) a Siemens (priemyselné výrobky). Pozitívny príspevok tiež prišiel zo silného výberu akcií v sektore zdravotníctva a úspešného podváženia v sektore energetiky a plynárenstva, ktorý podal slabý výkon.

Relatívna výkonnosť portfólia voči benčmarku bola vyvážená vzchopením sa v niektorých najrizikovejších spoločnostich, ktoré sa odrazili späť takmer od bankrotu iba pred niekoľkými mesiacmi. Nemali sme angažovanosť v najrizikovejších oblastiach trhu. Veríme, že znovuoceňovanie rizikovej tolerancie, ktorá priniesla prospech niektorým vysoko rizikovým investíciám je zhruba ukončená a zameriavame náš výber akcií na finančne silné a príťažlivo ocenené spoločnosti. Pokiaľ ide o naše podiely výkonnosť portfólia bola vyvážená slabinami v ocenení Nokie (technológie) a Schering (farmaceutiká) potom, čo spoločnosti zverejnili výsledky v júli, ktoré neboli dobre prijaté trhom.

Pri umiestňovaní portfólia na nadchádzajúci štvrťrok sme optimistickí, že dôkazy globálnej hospodárskej obnovy naberajú tempo a rastúca podnikateľská dôvera bude pozitívnou pre akciové trhy eurzóny.