Amundi Funds II - Euroland Equity
Júl 2003

Rastúci optimizmus o vyhliadkach na ekonomické oživenie prospel akciovým trhom eurozóny. Cyklické oblasti trhu ako sú sektory materiálov a priemyslu boli najvýkonnejšie, zatiaľ čo defenzívne oblasti ako sú energetika a plynárenstvo a energia veľa stratili. Trh bol vedený silným oživením v mnohých akciách, ktoré by boli považované za vysoko rizikové investície vzhľadom k ich krehkým prevádzkovým výnosom alebo finančnej situácii.

Portfólio malo pozitívny výkon v absolútnom zmysle, hoci podal slabší výkon ako širší trh. Výkonnosť vzťahujúca sa k benčmarku utrpela kvôli tomu, že v portfóliu chýbali niektoré vysoko rizikové akcie, ktoré sa naďalej zviechali z mnohoročných nízkych úrovní. Dve z našich držaní Nokia a Schering, uverejnili štvrťročné výsledky, ktoré neboli dobre prijaté trhom a slabina v ich akciových cenách vyvážili výkonnosť. Na pozitívnej strane náš výber akcií v bankovom sektore, vrátane BNP a Société Générale, zlepšili výkon a naše podiely v CRH (materiály) a Schneider (priemysel) boli silné.

V júli sme nakúpili nové pozície v Siemens (priemysel), Sanofi (zdravotníctvo) a Wolters (nakladateľstvo). Predali sme svoje podiely v VNU (nakladateľstvo), Iberdrola (energetika a plynárenstvo) a Fotis (financie).

Príznaky globálneho oživenia sa stali zrejmejšími a akcie eurozóny profitujú z väčšieho trhového optimizmu. Naše portfólio obsahuje škálu firiem, ktoré budú profitovať z makroekonomickej obnovy, navyše k firmám, ktoré obchodujú na podmanivých úrovniach oceňovania.