Amundi Funds II - Euroland Equity
Október 2008

Európske akciové trhy ostali v októbri mimoriadne kolísavé a zaznamenali najprudší mesačný pokles od septembra 2002. Súčasné zníženie úrokových mier v šiestich hlavných menových oblastiach naznačili vznik koordinovanejšej reakcie politikov. Nebývalý záchranný plán vodcov krajín eurozóny, následné rozhodnutie Federálnych rezerv krátiť úrokové miery o 50 bázických bodov a jasná signalizácia bezprostredného krátenia sadzieb od členov Výboru pre monetárnu politiku Veľkej Británie aj Riadiacej rady Európskej centrálnej banky dala globálnym trhom dostatočnú dôveru, aby ukázali zlepšenie až do konca mesiaca.

Pioneer Funds – Euroland Equity podal v priebehu októbra lepší výkon ako jeho benchmark. Naše podiely v sektore energií pomohli výkonnosti, najmä Royal Dutch Shell. Angažovanosť v kvalitných finančných firmách bez významnej angažovanosti v kríze subprime hypoték bola tiež prospešná. Získali sme z úspešných rozhodnutí o výbere akcií v rámci priemyselných podnikov. Istý príspevok prišiel z firiem, ktoré sme nevlastnili, hoci náš podiel v Thales stál za to po vykázaní silného nárastu objednávok v treťom štvrťroku. Okrem toho naše podiely v telekomunikačných službách, menovite v KPN a Deutsche Telekom, boli značne úspešné. V iných oblastiach, vydavateľská skupina Reed Elsevier pomohla výkonnosti, keď sa ukázala defenzívnou v súčasnom makroekonomickom prostredí. Na druhej strane naša najväčšia brzda pochádzala od výrobcu automobilov Volkswagen, ktorého sme nevlastnili. Spoločnosť prudko vzrástla potom, čo Porsche povedalo, že možno zvýši svoj podiel v tomto výrobcovi automobilov na 75%, čo podnietilo obchodníkov kupovať späť akcie, aby uzavreli svoje vklady. Z nášho prístupu smerom zdola nahor, nebola kúpa v tejto spoločnosti odôvodnená hodnotením kvôli korelácii medzi veľkou váhou spoločnosti v benchmarku a malým počtom voľných akcií v obehu.

Očakávame, že kolísavosť trhu bude pokračovať a ostávame obozretní pri vyhliadkach európskej ekonomiky. Vítame však odhodlanosť vodcov EÚ nenechať padnúť žiadne finančné inštitúcie vo svojich príslušných krajinách. Naďalej sa zameriavame na fundamenty a riadenie rizík a na prijímanie príslušných opatrení na aktívne riadenie, ak sa objavia.