Amundi Funds II - Euroland Equity
Marec 2008

Európske akciové trhy ostali v priebehu štvrťroka kolísavé. Kmeňové akcie krátko ožili, nakoľko Federálne rezervy dvakrát znížili úrokové miery na 2,25% a svetové centrálne banky vložili viac likvidity do finančného systému. Avšak ťažkosti spojené s americkými subprime hypotékami a sprísňovanie úverových trhov pokračovalo a akcie ukončili obdobie nižšie, lebo značné odpisy aktív vo svetových finančných spoločnostiach viedli k rozsiahlemu predaju.

Pioneer Funds – Euroland Equity podal slabší výkon ako jeho benchmark, čo bolo spôsobené neúspešným výberom akcií. Naše podiely v sektore priemyslu boli hlavným znižovateľom výkonnosti v priebehu štvrťroka; angažovanosť v strojárenskej spoločnosti Siemens sklamala po oznámení, že ďalšie poplatky kvôli omeškaným a zrušeným objednávkam znížia výnosy v druhom štvrťroku. Naša angažovanosť v Ryanair bola ďalším kľúčovým znižovateľom, nakoľko zvýšená konkurencia, vysoké ceny paliva a ďalšie zmiernenie ekonomiky znížilo výnosy. V informačných technológiách ASML, výrobca polovodičových zariadení a výrobca telefónov Nokia tiež sklamali. Nakoniec finančný sektor naďalej utrpel problémami na trhu s americkými subprime hypotékami, ktoré pokračovali a dopadli nepriaznivo na naše podiely, obzvlášť na Societe Generale. Avšak naša angažovanosť v európskych bankách a poisťovniach sa ukázala úspešnou. Dexia bola hlavným prispievateľom, keď vykázala solídne výsledky štvrtého štvrťroka, pričom profitovala z diverzifikovanejšieho charakteru jej podnikania a zamerania sa na domáci trh. Nemecká poisťovňa Muenchener Reuckversicherungs tiež priniesla pozitívne príspevky.

Očakávame, že trhové prostredie ostane kolísavé. Napriek tomu podľa nás európske akcie ostávajú atraktívnou triedou aktív, hoci riziká poklesu výnosov sú vyššie. V absolútnom zmysle zhodnotenia ostávajú silnou stránkou európskych akcií, ktoré sa stále obchodujú lacno v porovnaní s dlhodobým priemerom a s výnosmi vládnych dlhopisov. Naviac sa spoločnosti stále zameriavajú na akcionárov a očakávame, že výnosom v roku 2008 pomôžu pokračujúce spätné odkupy a štedré dividendové výnosy.