Amundi Funds II - Euroland Equity
Jún 2007

Európske akciové trhy sa tešili silným výnosom v priebehu druhého štvrťroka 2007 poháňané rastúcimi akvizičnými činnosťami a fúziami (M&A) a celkovo pozitívnym firemným výsledkom v Európe a v USA. V Európe Európska centrálna banka (ECB) zvýšila v júni úrokové miery o 0,25% na 4,0% a hospodárska aktivita ostala naďalej solídnou a svedčiacou o stúpajúcom trende ekonomického rastu.

V priebehu druhého štvrťroka Fondy Pioneer – Euroland Equity podali silný výkon v porovnaní so svojim benčmarkom. V bankách náš podiel v ABN Amro stúpol, keďže aktivity na prevzatie, ktoré ju obklopovali, sa urýchlili, zatiaľ čo naša pozícia v BNP Paribas tiež výrazne prispela k výnosom po vykázaní vynikajúcich výsledkoch prvého štvrťroka. Vo financiách chýbajúca angažovanosť v nehnuteľnostiach sa ukázala prospešnou, nakoľko tento sektor klesol po obavách z vyšších úrokových mier. V sektore priemyselných podnikov, nemecká priemyselná skupina Siemens sa tešila prudkému vzrastu svojich akcií napriek odchodu ich generálneho riaditeľa. Prevádzkovo táto spoločnosť naďalej vykonáva plán reštrukturalizácie a jej výsledky druhého štvrťroka značne prekonali očakávania trhu. Medzi akciami technologického hardvéru naše pozície v Nokia aj v TomTom, výrobcovi osobných navigačných zariadení, prudko stúpli. Negatívne aspekty výkonnosti boli relatívne obmedzené v tomto období rozhodnutiami o výbere akcií v sektoroch automobilov a spotrebiteľských služieb predstavujúcich najväčšie zdroje negatívnych relatívnych výnosov.

Hlavnými zmenami v portfóliu boli nákupy DaimlerChrysler (automobily), Munich Re (poisťovníctvo) a Unilever (potraviny/nápoje/tabak). Vypredali sme pozície v ENI (energie), ABN Amro (banky) a BNP Paribas (banky).

Veríme, že investície do európskych akcií ostávajú silnými. Európske ekonomické zázemie ostáva solídne a naznačujúce stúpajúci trend rastu, pričom firemný sektor je stále zameraný na hodnotu pre akcionára. Pri pohľade do budúcnosti vyššie výnosy globálnych dlhopisov môžu začať ochladzovať akvizičnú činnosť a fúzie na trhu, ale v celkovom zmysle sa javia európske akcie dobre podporované.