Amundi Funds II - Euroland Equity
Február 2006

Európske akciové trhy vykázali vo februári mierne zisky. Ceny akcií sa zvýšili nad očakávanie silnejšími výsledkami štvrtého štvrťroka vedúcich európskych spoločností. Špekulácie týkajúce sa oživenia M&A aktivity, pozitívne komentáre o vyhliadkach americkej ekonomiky predsedu Federálneho prieskumu Bena Bernankeho a pokles cien ropy tiež zabezpečili zvýšenie výkonnosti trhu. Energetika a plynárenstvo viedli trhovú výkonnosť aj keď financie a priemysel podali tiež dobrý výkon.

Fondy Pioneer – Akciové európskych zemí v priebehu februára predbehli svoj benčmark. Náš výber akcií v sektore liečiv priniesol relatívne výnosy za obdobie. Podvážená pozícia v Sanofi-Aventis bola pozitívna, keďže akcie v priebehu mesiaca stratili pozície, kým naša prevážená pozícia v Schering priniesla pozitívny príspevok potom, čo spoločnosť oznámila solídny nárast čistého zisku vo štvrtom štvrťroku a zdôraznila plány na spätný odkup akcií. V priebehu mesiaca naša podvážená pozícia v ENI v sektore energií tiež priniesla relatívne výnosy. Na druhej strane však naša prevážená pozícia vo France Telecom trochu vyvážila dobrú výkonnosť, nakoľko cena akcií spoločnosti sa naďalej znižovala kvôli obavám z vyhliadok na výnosy.

Naďalej vidíme celkovo pozitívne vyhliadky európskeho akciového trhu v roku 2006, ale uvedomujeme si, že akcie čelia väčším potenciálnym protivetrom než v predchádzajúcich rokoch. Z relatívneho hľadiska hodnotenia akcií ostávajú príťažlivými v porovnaní s pevným príjmom vďaka silnému rastu výnosov a sú podporené vysokou úrovňou dividendových výnosov. Avšak rast dlhopisových výnosov by mohol obmedziť výkonnosť trhu. Zdá sa pravdepodobným, že tempo rastu výnosov sa v roku 2006 spomalí, nakoľko ziskové marže sa dostávajú pod väčší tlak kvôli rastúcim vstupným nákladom a výhody rokov úspešného znižovania nákladov a reštrukturalizácie začínajú slabnúť. Aj tak očakávame, že rast výnosov ostane v pozitívnej oblasti, kým akcie by mali naďalej profitovať zo spätného odkupu akcií a aktivít M&A.