Amundi Funds II - Euroland Equity
Január 2006

Európske akciové trhy začali rok v pozitívnom tóne napriek istej kolísavosti trhu. Sektory energií a materiálov dosiahli zisky na trhu podporené pokračujúcim posilňovaním komodít. Sektor telekomunikácií bol sektorom s najslabšou výkonnosťou.

Fondy Pioneer – Akciové európskych zemí podali v januári slabší výkon ako ich benčmark. Naša angažovanosť v Repsol, španielskej ropnej spoločnosti, bola hlavným uberateľom z výkonnosti. Jej akcie klesli potom, čo znížila svoje odhady preukázaných zásob ropy. Zatiaľ si udržiavame našu pozíciu v akciách na základe potenciálu rastu jej hodnotenia, ale sledujeme starostlivo tento investičný prípad. Naše ďalšie podiely v sektore Total a ENI podali v priebehu mesiaca lepší výkon. Ďalším kľúčovým zdrojom slabšej výkonnosti bol sektor telekomunikačných služieb. Postoj investorov k sektoru bol celkovo slabý v januári a i keď sme boli celkovo v sektore podvážení, naše podiely v národných spoločnostiach ako France Telecom a Deutsche Telecom klesli kvôli obavám z ich vyhliadok na zisk. Pozitívnymi oblasťami pre výkonnosť v tomto mesiaci boli sektor priemyslu, kde hlavné aktívne pozície portfólia v Siemens a St. Gobain stúpli.

Portfólio vypredalo svoje držanie v priebehu januára vo Philips Electronics. Na konci mesiaca boli hlavnými preváženými sektorovými pozíciami portfólia sektory automobilov/komponentov a médií, pričom sme vlastnili menej aktív než benčmark v oblastiach poisťovníctva a potravín/nápojov/tabaku.

Vidíme celkovo pozitívne vyhliadky európskeho akciového trhu v roku 2006, ale uvedomujeme si, že akcie čelia väčším potenciálnym ťažkostiam, než v predchádzajúcich rokoch. V relatívnom zmysle ostávajú hodnotenia akcií atraktívnymi oproti pevnému príjmu. Očakávame, že rast výnosov ostane v pozitívnej oblasti, pričom by akcie mali naďalej profitovať zo spätného odkupu a aktivít M&A.