Amundi Funds II - Euroland Equity
Február 2005

Vo februári akciové trhy eurozóny boli podporené ziskami v sektoroch energií a materiálov, zatiaľ čo sektor telekomunikácií klesol. Napriek zmiešaným správam o makroekonomickom fronte a pokračujúcej silnej cene ropy, akcie v Európe podali v priebehu obdobia silný výkon.

Portfólio vykázalo pozitívne absolútne výnosy a podalo lepší výkon ako celkový trh. Silný výber akcií v sektore diiverzifikovaných finančných služieb a v sektore liečiv podporil relatívne výnosy. Najmä naša pozícia v Deutsche Boerse podporila relatívne výnosy. V rámci sektora liečiv náš podiel v Schering podal lepší výkon. Portfólio tiež profitovalo z nízkej angažovanosti v sektore energetiky a plynárenstva, ktoré v priebehu obdobia podalo podstatne slabší výkon. Vypredali sme z portfólia našu pozíciu v Indra Sistemas.

Ostávame optimistickí pokiaľ ide o investície do akcií eurozóny. Trieda aktív je dobre podporovaná vysokými dividendovými výnosmi. Podporný postoj Európskej centrálnej banky je prospešný pre akcie. Z dlhodobého hľadiska rozsiahle rekonštrukcie v množstve európskych ekonomík podporí príslušnú konkurenčnú pozíciu kontinentu. Celkovo podpora solídneho hodnotenia vyvažuje obavy z pohybu Euro a makroekonomického rastu.