Amundi Funds II - Euroland Equity
Január 2005

Európske akciové trhy v januári stúpli vďaka ziskom v sektoroch priemyslu a energií. Obavy z ocenenia mali negatívny dopad na sektory technológií a zdravotníctva, ktoré podali najslabší výkon. Európska centrálna banka aj Bank of England ponechali úrokové miery nezmenené a všeobecne sa očakáva, že ich naďalej podržia aj v nastávajúcich mesiacoch. Silnejší americký dolár bol nápomocný pre ceny európskych akcií, znižujúc tlak na exportérov.

V priebehu januára Fondy Pioneer - Jadrové európske akciové mali pozitívne absolútne výnosy a podali lepší výkon ako celkový trh. Portfólio profitovalo zo silnej výkonnosti v niektorých z našich držaní v priemyselných podnikoch, s prudkým rastom ACS, Schneider a Vinci. V sektore automobilov naše pozície v Continental a Porsche boli silné, keď ožili po slabom poslednom štvrťroku 2004. V sektore materiálov Lafarge tiež podal dobrý výkon. Slabšie výkony Sanofi-Aventis a Schering (sektor liečiv) čiastočne vyvážili výkonnosť.

V januári sme kúpili nové pozície v Michelin (automobilové komponenty) a Fresenius (zdravotníctvo) a znížili sme našu pozíciu v Sanofi-Aventis (liečivá).

Akcie európskych zemí boli dobre podporované vysokými dividendovými výnosmi a pokračujúcou podporou monetárnej politiky v eurozóne. Podpora solídneho ohodnotenia vyvažuje obavy zo zhodnotenia meny a makroekonomického rastu.