Amundi Funds II - Euroland Equity
December 2004

Európske akciové trhy vzrástli v štvrtom štvrťroku vďaka ziskom v sektore telekomunikácií a energetiky a plynárenstva. Najslabšími sektormi v tomto období boli zdravotníctvo a energie. Cena ropy klesla z vrcholu dosiahnutého v októbri, zlepšiac tak náladu trhu.

Portfólio sa tešilo pozitívnej absolútnej výkonnosti v priebehu obdobia, hoci podalo slabší výkon než benčmark. Isté slabiny v našom výbere akcií v sektore automobilov a bankovníctva vyvážili výkonnosť po nevýraznej výkonnosti našich držaní v Porsche a Peugeot, zatiaľ čo v sektore bankovníctva niektoré akcie, ktoré neboli v našom portfóliu, ožili.

Inde bola výkonnosť pozitívna so silnou výkonnosťou Altadis a v sektore telekomunikácií so ziskami France Telecom, TIM, Telecom Italia a Telefonica, ktoré priniesli pozitívne príspevky. Výber akcií v sektore softvéru a služieb bol úspešný so silnou výkonnosťou Indra Sistemas a Atos Origin.

V priebehu obdobia sme kúpili nové pozície vo výrobcovi odevov Adidas-Salomon a v ropnej spoločnosti Repsol. Následne po ponuke pre menšinových vlastníkov TIM od materskej spoločnosti Telecom Italia, sme predali naše podiely. Získali sme zo silnej výkonnosti Altadis a predali sme naše podiely v Celesio (zdravotníctvo).

Európske akcie sú dobre podporované vysokými dividendovými výnosmi a pokračujúcou podporou monetárnej politiky v eurozóne. Podpora solídneho hodnotenia vyvažuje obavy zo zhodnotenia meny a makroekonomického rastu.