Amundi Funds II - Euroland Equity
August 2004

Akciové trhy eurozóny prešli v auguste ďalším miernym poklesom. Avšak ústup cien ropy uprostred mesiaca prispel k oživeniu v druhej polovici mesiaca. Sektory zdravotníctva a telekomunikácií vykázali mierne zisky, zatiaľ čo sektor technológií stratil viac pozícií, keďže rastové očakávania sa znížili.

Naše portfólio podalo počas mesiaca lepší výkon, pričom profitovalo zo silného výberu akcií v sektoroch priemyselných podnikov, liečiv a softvéru.

Na úrovni akcií, relatívna lepšia výkonnosť Indra (softvér a služby) uchránila portfólio pred slabinou v sektore. Silná výkonnosť Sanofi-Aventis (liečivá) a St. Gobain, Vinci a ACS (priemyselné podniky) prispeli k relatívnej výkonnosti. Ďalšími pozitívnymi činiteľmi boli BNP Paribas (banky) a TGP (doprava).

Výkonnosť bola čiastočne vyvážená istou slabinou v Porsche a BMW (automobily) a France Telecom.

V priebehu mesiaca sme znížili našu pozíciu v Metro (maloobchod s potravinami), keďže sa priblížilo k cieľovej cene.

Sme svedkami podporovania akcií eurozóny vysokými dividendovými výnosmi a pokračujúcou podporou monetárnej politiky. Táto podpora hodnotenia vyvažuje obavy z globálneho rastu. Európsky rast vykazuje znaky zlepšenia vo Francúzsku a celkovo sezóna výsledkov bola povzbudzujúca. Náš výber akcií je prevážený v sektore priemyselných podnikov, kde považujeme spoločnosti za dobre umiestnené aby profitovali z cyklických zlepšení.