Amundi Funds II - Euroland Equity
Február 2004

Akciové trhy eurozóny vykázali vo februári mierny rast spôsobený ziskom v sektore technológií, maloobchodu a energetiky a plynárenstva. Výkonnosť portfólia bola podporená silným výberom akcií v sektore automobilovej výroby, kde vlastníme pozície v Porsche, Peugeot a BMW. V sektore médií podala naša pozícia v Reed Elsevier silný výkon. Výber akcií a prevážená pozícia v diverzifikovaných finančných službách sa tiež ukázali pozitívnymi. Relatívna výkonnosť bola vyvážená určitou slabinou v sektore farmácií a v Schering, Avenits a Sanofi. Cena akcií TPG (doprava) klesla a podváženie v sektore energetiky a plynárenstva, ktorý sa vzchopil, priniesol negatívny prínos.

V priebehu obdobia sme predali naše držanie v Depfa Bank a získali sme novú pozíciu v správcovi burzy Euronext (diverzifikované finančné služby) na základe jeho príťažlivého hodnotenia a potenciálu pre rastúce objemy obchodov. Rozšírili sme našu pozíciu v KPN a Telecom Italia (telekomunikácie). Zvýšili sme našu cyklickú angažovanosť cez naše pozície v Atis Origin (IT služby) a Vinci (konštrukčné materiály). Predali sme Portugal Telecom poto, čo sme profitovali z jeho silnej výkonnosti a tiež sme predali Wolters Kluwer kvôli obavám o spoľahlivosť výnosov.

Európsky akciový trh je podporovaný slušným hodnotením, príťažlivými dividendami a zvyšujúcim sa dopytom. Náš výber akcií ostáva prevážený v priemyselných podnikoch a farmaceutických spoločnostiach, kde vidíme potenciál rastu v kontexte udržateľného hodnotenia a rastu.