Amundi Funds II - Euroland Equity
November 2003

Akciové trhy eurozóny vykázali počas novembra mierne zisky. Po nedávnych cyklických ziskoch bol evidentný odklon sektora späť k dfenzívnejším oblastiam trhu so silnou výkonnosťou v telekomunikáciách, energetike a plynárenstve a zdravotníctve. Energie, priemysel a IT boli najslabšími sektormi. Európska podnikateľská dôvera vykázala pozoruhodné zlepšenie a signalizovala, že ekonomika sa obnovuje po dobe stagnácie.

Portfólio podalo lepší výkon oproti benčmarku, keďže odklon trhu od vysoko rizikových mien prospelo nášmu portfóliu zameranému na vyššiu kvalitu. Výkonnosť profitovala so silných výnosov BMW v sektore automobilových výrobcov ešte naviac k našim pozíciám v Portugal telecom a TIM v sektore telekomunikácií. Vo farmácii naše držanie v Aventis podalo zlepšený výkon. Počas mesiaca relatívna výkopnnosť portfólia bola čiastočne vyvážená slabinou v Deutsche Boerse (diverzifikované finančné služby) potom, čo firma povedala, že je nebude mať prognózu analytika na rok 2004, lebo plánuje investovať do rozšírenia svojho obchodu. Okrem toho, niektoré slabiny v Buhrmann (komerčné služby) priniesli negatívny príspevok.

Ostávame nadvážení vo farmácii, kde nachádzame silnú podporu oceňovania. Sme nadvážení v priemyselných podnikoch, kde cyklické zlepšenia a rast marže vytvára príležitosti. Sme povzbudení rastom podnikateľskej dôvery a pokračujúcim príznakom zlepšenia hospodárskeho cyklu. Výnosy tretieho štvrťroka boli celkovo pozitívne. Ukazovatel z firiem však boli dosť opatrné, čo nás viedlo k presvedčeniu, že rast predaja bude mierny.