Amundi Funds II - Euroland Equity
Máj 2003

Akciový trh eurozóny vykázal mierne zisky, keďže sektory, ktoré počas apríla prudko padli obnovili niektoré so svojich stratených pozícií. Sektory s najvyšším vzchopením sa boli maloobchod a energia, zatiaľ čo cyklické oblasti ako doprava a software boli tiež silné. Automobilový sektor a potraviny, nealko a tabak boli najslabšími predstaviteľmi. Euro silne posilnilo voči americkému doláru počas mája, čo vyvolalo ďalší tlak na európskych exportérov.

Počas mesiaca sa portfólio správalo viacmenej v súlade s benchmarkom. Profitovalo z nadváženej pozície v silne výkonnom sektore energie, okrem silného odpovedajúceho výkonu nášho akciového výberu v ENI, Royal Dutch a TotalFina. V Diverzifikovaných finančných službách náš podiel v Deutsche Boerse sa správal silno. Niektoré sa správali slabo a kompenzačne z Peugeot a BBVA. Počas tohto obdobia sme kúpili pozíciu v Deutsche Bank na základe zlepšujúceho sa výhľadu pre investičné banky v spojení s atraktívnym ocenením. Zvýšili sme naše podiely v Carrefour, BASF a TGP na oceňovacích základoch. Znížili sme naše podiely v Lafarge, Fortis a St Gobain.

Pri umiestňovaní portfólia očakávame, že európsky rast bude mierny a inflácia zostane nízka. Naďalej sa zameriavame na finančne silné spoločnosti s vysoko kvalitným manažmentom a príťažlivými dividendami. Celkové ocenenia na akciovom trhu sú atraktívne a v kontexte väčšej dôvery investorov a príznakov globálneho hospodárskeho rastu, by európske akcie by mali prosperovať.