Amundi Funds II - Euro Short-Term
September 2008

V priebehu tretieho štvrťroka európske štátne dlhopisy profitovali z pretrvávajúceho chaosu na úverovom trhu a rastúcej nechuti riskovať. Eurová výnosová krivka sa zostrmila, nakoľko uprednostňovanie krátkodobých splatností investormi spôsobilo veľký pokles vo výnosoch na prednom konci. Výnosy dvojročných dlhopisov klesli viac než o 110 bázických bodov na 3,47%, kým výnosy 10 ročných Bundov klesli o 60 bázických bodov na 4%. Po prudkej korekcii uprostred septembra, investori hľadali väčšie bezpečie, spolu s tým došlo aj k rozšíreniu spreadov u likvidných aktív, ktoré sa dotklo všetkých nerýdzo vládnych dlhopisov vrátane emisií okrajových krajín a agentúrnych/nadnárodných emisií. Na úverových trhoch cena ochrany pred firemným rizikom stúpla a dosiahla nové najvyššie hodnoty po krachu Lehman Brothers.

Pioneer Funds – Euro Short-Term podal slabší výkon ako jeho benchmark v priebehu štvrťroka. Pozitívny príspevok pochádzajúci z riadenia durácie a z uprednostňovania nemeckých štátnych dlhopisov pred talianskymi vládnymi dlhopismi bol vyvážený rozširovaním firemných spreadov. Naše podiely v agentúrach a cenných papieroch zabezpečených aktívami zmiernili relatívnu výkonnosť. V priebehu obdobia sme aktívne riadili angažovanosť v úrokových sadzbách. Po tom, čo sme si ponechali mierne dlhý postoj v júli, v auguste sme tiež uprednostnili zníženie durácie cez predajné opcie. V septembri, kedy výnosy dvojročných dlhopisov dosiahli 4%, sme takticky zvýšili duráciu kúpou futures (termínových obchodov) Schatz. Toto rozhodnutie bolo čiastočne redukované na konci mesiaca s určitým ziskom. V agentúrach, cenných papieroch zabezpečených aktívami a krátkodobých obligáciách sme ponechali našu angažovanosť na zhruba 20% aktív portfólia. Pravdepodobne ju neuzavrieme, ak niektoré tieto papiere expirujú.

Výhľadovo veríme, že to chvíľu potrvá, kým sa finančný systém vráti do normálu. Z ekonomického hľadiska nedávne údaje ukázali, že sa zvyšuje riziko poklesu európskeho rastu, zatiaľ čo nižšie ceny ropy a energií znížili riziko rastu inflácie. V tejto súvislosti Európska centrálna banka zmiernila svoju rétoriku o cenovej stabilite a odkaz teraz je v súlade so zmierneným postojom.