Amundi Funds II - Euro Short-Term
Jún 2008

Výnosy európskych vládnych dlhopisov v druhom polroku stúpli. Počiatočný nárast bol spôsobený zmenšenými obavami z úverovej krízy a neočakávane silným reálnym rastom HDP v prvom štvrťroku v euro oblasti. Začiatkom júna nastal prechod zamerania pozornosti od spomaľovania rastu na zvyšovanie inflácie. Po tlačovej konferencii ECB v prospech zvyšovania sadzieb, predný koniec Euro krivky sa začal oceňovať v agresívnom sprísňovaní.

Od konca marca do polovice júna dvojročný štátny dlhopis stúpol z 3,4% na 4,7%, pričom dlhšie splatnosti boli menej ovplyvnené, čo spôsobilo sploštenie krivky. Na korporátnej strane sa počas štvrťroka marže sprísnili, aj keď obavy z nových nepokojov a rozsiahlych odpisov vo financiách nakoniec ťažko dopadli na úverové trhy.

Pioneer Funds - Euro Short-Term podal počas štvrťroka slabší výkon ako jeho benchmark. Pozitívny duračný príspevok bol vyvážený prudko stúpajúcou pozíciou na švédskej krivke medzi 2 a 10 ročnými splatnosťami (uzavretými v júni) a úverovou angažovanosťou vďaka rozšíreniu marže v posledných týždňoch obdobia. Portfólio vstúpilo do durácie tohto štvrťroka neutrálne. Avšak po schôdzi ECB začiatkom júna, kedy výnosy 2 ročných splatností dosiahli 4,6%, sme zvýšili duráciu kúpou termínových obchodov Schatz. Zistili sme hodnotu na krátkej strane krivky, ktorá sa oceňovala politikou agresívneho sprísňovania. Zároveň sme uzavreli naše pozície v prospech prudko stúpajúcej euro krivky. V máji sme uzavreli so ziskom našu angažovanosť v dlhopisoch spojených s infláciou. Ponechali sme si našu angažovanosť v agentúrnych cenných papieroch a cenných papieroch s hodnotou aktív a zvýšili sme firemné dlhopisy o 5% cez jednotlivé mená a iTraxx hlavný Index 1-3 ročný.

Posledné ekonomické dáta ukazujú, že pred ekonomikou euro zóny sú ťažšie časy. ECB bude pokračovať v prísnom monitorovaní pohybov váhy a ceny, ale úrokové miery by mali ostať v nadchádzajúcich mesiacoch nezmenené. My naďalej vidíme hodnotu na korporátnych trhoch.