Amundi Funds II - Euro Short-Term
Marec 2008

Európske štátne dlhopisy naďalej profitovali z averzie investorov k riziku a z nepokoja na úverovom trhu, v obavách o ďalšie straty na úverovom trhu zo strany európskych bánk a problémy s likviditou. V polovici marca výnosy dosiahli rekordné dvojročné minimá. V posledných dvoch týždňoch štvrťroka štátne výnosy sa zvýšili, hlavne na krátkom konci, na pozadí rozhodnutia Federálnych rezerv znížiť kľúčové úrokové sadzby a nechať investičné banky požičiavať zo svojej diskontovaného miesta s využitím širokej škály cenných papierov investičného stupňa ako zábezpeky.

Pioneer Funds – Euro Short-Term mal v priebehu štvrťroka mierne slabší výkon ako benchmark, lebo rozsiahle zväčšenie marže pri vysoko kvalitných firemných dlhopisoch a cenných papieroch zabezpečených aktívami vyvážili priaznivý podiel durácie. Portfólio uzavrelo rok s dlhou duračnou pozíciou. Ale od januára sme postupne znižovali angažovanosť, uzavreli sme pozície futures nemeckých Schatz. Počas štvrťroka sme držali približne 15% portfólia v agentúrnych papieroch a cenných papieroch zabezpečených aktívami, lákali vyšším ponúkaným výnosom. V podnikoch sme si držali angažovanosť v triede aktív prostredníctvom jednotlivých titulov ako aj synteticky cez iTraxx hlavný index (splatnosť 2 – 2,5), ale náš záujem sa obmedzil na splatnosti krátkodobé a vysoko hodnotené. V januári sme uzavreli malú pozíciu na kanadskej krivke a v marci sme otvorili dlhú pozíciu dlhopisov z USA kopírujúcich infláciu prostredníctvom pokladničných poukážok z USA, ale stúpajúca švédska krivka stále fungovala.

Myslíme si, že zhodnotenie pri štátnych dlhopisoch je bohaté. Súčasná úroveň výnosov zo štátnych dlhopisov je v súlade s silným spomalením ekonomického rastu, ale nemyslíme si, že v scenári je recesia, aj keď máme na pamäti pesimistické riziká rastu. Po nedávnych vyhláseniach Tricheta o inflačnom riziku si myslíme, že Európska centrálna banka si bude v nasledujúcich mesiacoch držať neutrálny postoj.