Amundi Funds II - Euro Short-Term
December 2007

Počas štvrtého štvrťroka boli európske štátne dlhopisy vo veľkej miere bez zmeny. Novembrové obavy z väčších strát na trhoch s úvermi, strach z ďalšieho zníženia hodnoty aktív v európskych bankách a problémy s likviditou posilnili trvajúci dopyt po bezpečných aktívach, pričom výnosy z 10-ročných štátnych dlhopisov poklesli na 4% a dvojročné nemecké poukážky dosiahli 13-mesačné minimá. Ale v decembri rastúce inflačné tlaky a spoločné kroky najvýznamnejších centrálnych bánk na obnovenie normálneho fungovania medzibankového trhu viedli ku korekciám na trhu. Ďalšie zvýšenie marží tento štvrťrok ovplyvnilo firemné cenné papiere a cenné papiere zabezpečené aktívami aj keď mal v decembri stabilnejší trend.

Počas štvrťroka mal Pioneer Funds - Euro Short-Term vyšší výkon ako benčmark. Udržali sme si dlhú duračnú pozíciu, uprednostňovali sme krátky koniec európskej výnosovej krivky, čo prospelo výkonu portfólia pri novembrovom oživení štátnych dlhopisov. Avšak angažovanosť vo vysoko kvalitných firemných dlhopisoch cenných papieroch zabezpečených aktívami mala váhu na relatívnych výnosoch, ako sa marže v týchto cenných papierov zvýšili. Počas štvrťroka sme sa pokúsili využiť výhodu sveta slabých krátkodobých úverov a agentúr, riadili sme objem angažovanosti portfólia v obidvoch spomínaných aktívach. Zameriavali sme sa na vysoko hodnotné krátkodobé splatnosti, aby sme profitovali z vyššieho výnosu. Takisto sme uzavreli niektoré stratégie švédskych a austrálskych krátkodobých štátnych dlhopisov, ale otvorili sme malú pozíciu na kanadskej krivke.

Výhľadovo si myslíme, že trhy so štátnymi dlhopismi hovoria o nákladnom zhodnotení, ale nechuť investorov k riziku a revízie zníženia hodnoty v Európe a v Spojených štátoch naďalej uprednostňovala dopyt po bezpečnejších aktívach. Držali sme si dlhú duráciu v euro (dvojročné shatz futures) ako aj dlhé pozície pri cenných papieroch zabezpečených aktívami a pri úveroch, lebo očakávame, že výnos nám vykompenzuje možné zvýšenie marží v roku 2008.