Amundi Funds II - Euro Short-Term
September 2007

Štátne dlhopisy v treťom štvrťroku posilnili, lebo Federálne rezervy znížili úrokové sadzby a investori sa zoskupili pri bezpečnejších aktívach v obavách zo zoslabenia úverových trhov. Marže na cenných papieroch zabezpečených aktívami, na firemných dlhopisoch a dlhopisoch z rozvíjajúcich sa trhov sa prudko rozšírili, hoci sa na ku koncu štvrťroka začala opäť ukazovať lepšia atmosféra. Ekonomické údaje v Európe sa trochu zmiernili v posledných mesiacoch a nepokoj na úverovom trhu prinútil Európsku centrálnu banku (ECB) vyhnúť sa ďalšiemu sprísneniu.

Počas štvrťroka mal Pioneer Funds – Euro Short Term vyšší výkon ako benčmark. Dlhá pozícia na krátkom konci európskej výnosovej krivky, pri oživení štátnych dlhopisov, posilnila relatívne zisky. Avšak angažovanosť vo vysoko kvalitných firemných dlhopisoch mala váhu na relatívnych výnosoch, ako sa marže v týchto cenných papierov rozšírili. Počas štvrťroka sa naďalej zameriavame v rámci portfólia na diverzfikáciu aktívnych stratégií. Využili sme výhodu prudkého rozšírenia marží v krátkodobom úverovom svete a zvýšili sme angažovanosť v cenných papieroch zabezpečených aktívami (11%). Výlučne sme kupovali AAA ABS podávajúce výkony z Európy (žiadne z trhu pre obyvateľstvo zo Spojených štátov). Čakáme, že toto posilní výkon prostredníctvom vyššieho podielu v ponuke. Takisto sme pristúpili k zosilňujúcim stratégiám swapu marží a celkove si udržujeme dlhú duračnú pozíciu.

Výhľadovo nepokoje na úverovom trhu zvýšilo riziko straty na rast a vytvorilo určité taktické príležitosti pre nominálne štátne dlhopisy. Ale očakávame, že rast HDP v USA bude zdravý, hoci nižší ako trend a domnievame sa, že uvoľnenie úrokových sadzieb zo strany Federálnych rezerv by malo pomôcť vyrovnať sprísňovanie finančných podmienok na trhu. V Európe očakávame naďalej spomalenie, ale vyššie ako je trend rastu a ECB sa bude v nasledujúcich mesiacoch držať prísne.