Amundi Funds II - Euro Short-Term
Marec 2007

Európske štátne dlhopisy boli v prvom štvrťroku bez výraznej zmeny, a zisky mierne stúpli.

V Spojených štátoch sa ekonomické prostredie mierne oslabilo, so znakmi menších podnikateľských investícií a obnovených obáv v oblasti domácností v prostredí zvýšeného nesplácania druhotných dlžníkov. Na rozdiel od toho, ukazovatele spotreby a pracovného trhu naďalej kreslia oveľa priaznivejší obraz o hospodárstve. Zdá sa, že v Európe, fiskálne sprísňovanie v Nemecku a v Taliansku ukázalo, že to je niečo viac ako dočasný jav týchto ekonomík. Podnikateľské prieskumy hovoria o honosných výškach a náznak výrazného zrýchlenia bude naďalej pôsobiť v regióne.

V prvom štvrťroku Euro krátkodobý fond Pioneer zaznamenal mierne zisky, ale v porovnaní s benčmarkom stratil pozíciu. Držali sme si šesťmesačnú duračnú pozíciu v porovnaní s benčmarkom prostredníctvom dvojročných futures schatz. Táto pozícia oslabila relatívne zisky, lebo ECB ďalej zvýšila úrokové sadzby a držala si dravý prístup, ktorý urýchlil oslabenie na krátkom konci európskej krivky.

V tomto štvrťroku sme zvýšili v rámci portfólia počet diverzifikovaných aktívnych stratégií. Na konci obdobia sme držali približne 13% aktív portfólia vo firemných dlhopisoch investičného stupňa. Podmienky úverových základov sú z krátkodobého hľadiska naďalej dobré, v prostredí zdravého rastu tržieb podnikov, nízkej miery nesplácania záväzkov a naďalej podpornú úroveň čistej zadlženosti. Pokračujeme v hľadaní príležitostí, aby sme profitovali z vyšších ziskov z krátkodobejších úverov, ktoré tiež ponúkajú lepší prehľad z hľadiska úverových základov. Taktiež sme otvorili trojročný krátky zabezpečovací obchod, ktorý podporuje náš priaznivý pohľad na úverový trh z krátkodobého hľadiska. Ako ďalšie diverzifikačné opatrenie sme držali dlhú duračnú pozíciu na dvojročných austrálskych dlhopisoch voči európskym dlhopisom.

Zhodnotenie na najvýznamnejších štátnych trhoch naďalej vyzerá, že je nákladné. Avšak pomalší ekonomický rast rozvinutých hospodárstiev a tohoročná mierna inflácia by mala vytvoriť pre portfólio možnosti.