Amundi Funds II - Euro Short-Term
September 2006

Štátne dlhopisy na najvýznamnejších trhoch v treťom štvrťroku posilnili, po odpredaji v prvom polroku 2006 v prostredí obáv z monetárneho sprísňovania zo strany najvýznamnejších centrálnych bánk. Pri dôkazoch spomalenia hospodárskeho rastu v Spojených štátoch a určitom poklese hlavných indikátorov v eurozóne, zisky dlhopisov v treťom štvrťroku posilnili.

V treťom štvrťroku Euro krátkodobý fond Pioneer zaznamenal úmerné zisky a zlepšil svoj výkon v porovnaní s benčmarkom. Dlhá duračná pozícia na krátkom konci výnosovej krivky zastúpená dvojročnými schatz futures prispela k zisku. Taktiež sme si v tomto období držali určitú angažovanosť v úveroch s vysokým ratingom. Opatrne pristupujeme k vyhliadkam marží z úverov, ale stále hľadáme príležitosti profitovať z vyšších ziskov, ktoré prinášajú vysoko kvalitné firemné emisie.

Výhľadovo, pri nedávnej prestávke v monetárnom sprísňovaní zo strany Federálnych rezerv, máme na pamäti, že trh sa asi príliš rýchlo zameral na potenciál budúceho znižovania úrokových sadzieb. Hoci aktuálne ukazovatele o domácnostiach USA sa zhodujú so spomalením ekonomiky, aj tak zaznamenávame dôkazy fyzického oslabenia iných prvkov hospodárstva ako je spotreba, podnikateľské investície a pracovný trh. Takisto máme na pamäti, že inflácia možno plynule nepoklesne v najbližšej dobe by mohla stále robiť starosti na trhu. Z dlhodobého hľadiska však očakávame zisky dlhopisov v nasledujúcich štvrťrokoch mierne klesnú, lebo nepretržite zaznamenávame spomalenie rastu hospodárstva USA. V Európe očakávame stály hospodársky rast, ale v roku 2007 sa zmierni a že ECB si bude držať meraný prístup k monetárnemu sprísňovaniu, podľa nás ostávajúci na 3.5%.